Kinh Bắc dự chi tối đa 3.400 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ, hủy kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kinh Bắc dự kiến trình cổ đông thông qua việc mua lại 100 triệu cổ phiếu KBC với giá không cao hơn 34.000 đồng/cp, đồng thời hủy phương chào bán 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ năm nay do thị trường không thuận lợi.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố các tài liệu cho kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2 của công ty, dự kiến được tổ chức vào ngày 28/12 tới đây.

Cụ thể, Kinh Bắc dự kiến trình cổ đông thông qua tờ trình về phương án mua lại 100 triệu cổ phiếu KBC với mục đích giảm vốn điều lệ, phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận..

Kinh Bắc cho biết sẽ mua lại cổ phiếu theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không cao hơn 34.000 đồng/cp, tương ứng với số tiền chi tối đa là 3.400 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện mua lại là từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu tại thời điểm thực hiện.

Theo Kinh Bắc, thời gian giao dịch dự kiến là sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo đăng ký mua cổ phiếu và công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. 

Ngoài việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, Kinh Bắc cũng dự kiến trình cổ đông thông qua việc huỷ phương án chào bán 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 theo nghị quyết ngày 10/02. 

Công ty cho biết, do diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm nay sụt giảm mạnh, hầu hết các cổ phiếu bị giảm giá nghiêm trọng trong đó có mã KBC, điều này không thuận lợi cho việc phát hành riêng cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Do đó, HĐQT công ty chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm nay như đã phê duyệt. 

Đối với kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2023, theo Kinh Bắc, hiện nay, công ty đang làm việc với các đối tác, ước tính, khả năng cho thuê các Khu công nghiệp (KCN) đạt 200 ha trong năm 2023, tại các dự án như KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Quang Châu, KCN Tân Phú Trung, KCN Tân Tập, KCN Lộc Giang, các cụm KCN ở Long An, Hưng Yên và đặc biệt KCN Tràng Duệ mở rộng giai đoạn 3 thì khách hàng đã sẵn sàng. 

Về việc mở rộng quỹ đất trong giai đoạn tới, dự kiến Kinh Bắc sẽ còn được phê duyệt mới 3 KCN có diện tích khoảng 3.000 ha. 

Năm 2023, Kinh Bắc đặt mục tiêu tổng bdoanh thu hợp nhất 9.000 tỷ đồng, giảm 8% so với kế hoạch năm 2022, lợi nhuận hợp nhất sau thuế 4.000 tỷ đồng, giảm 11%.

Cùng với kế hoạch kinh doanh, Kinh Bắc dự kiến trả cổ tức trong năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/cổ phần (cổ đông sở hữu 1 cổ phần phổ thông được nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2023, có thể chi trả/tạm ứng cho cổ đông thành 1 đợt hoặc nhiều đợt trong năm. 

Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của Kinh Bắc.

chọn
Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch Aeon Mall Hoàng Mai
Dự án Aeon Mall Hoàng Mai Giáp Bát sẽ được nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết trên khu đất hơn 8 ha. Hà Nội yêu cầu việc lập quy hoạch dự án phải đảm bảo gắn kết chặt chẽ với tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến đường sắt quốc gia và tuyến Monorail M2.