Kinh Bắc lãi kỷ lục sau 6 tháng đầu năm, đã chi hơn 4.000 tỷ để trả nợ gốc vay

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần của Kinh Bắc đạt 4.274 tỷ đồng, tăng gấp 2,9 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.803 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần. Đây cũng là con số lãi bán niên lớn nhất của Kinh Bắc kể từ khi niêm yết vào năm 2009 đến nay.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu thuần 2.051 tỷ đồng, tăng gấp 4,2 lần cùng kỳ nhờ tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp. Lợi nhuận sau thuế đạt 747 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 323 tỷ đồng. 

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần của Kinh Bắc đạt 4.274 tỷ đồng, tăng gấp 2,9 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.803 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần.

Kết quả lợi nhuận này tương đương thực hiện 45% trong kế hoạch lợi nhuận 4.000 tỷ đồng mà công ty đề ra cho năm nay. Đây cũng là con số lãi bán niên lớn nhất của Kinh Bắc kể từ khi niêm yết vào năm 2009 đến nay. 

 Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC. 

Trong đó, hoạt động cho thuê đất và cơ sở hạ tầng ghi nhận doanh thu gần 4.025 tỷ đồng, tăng gấp 5,9 lần cùng kỳ và chiếm 94% trong tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Kinh Bắc. Biên lợi nhuận gộp của hoạt động này cũng tăng từ mức 47% cùng kỳ năm ngoái lên gần 73% trong 6 tháng đầu năm.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên tổ chức hồi cuối tháng 6 vừa qua, lãnh đạo Kinh Bắc cho biết, các thỏa thuận thuê đất 107 ha tại KCN Quang Châu và KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh với tổng giá trị gần 3.540 tỷ đồng ký kết trong năm 2022 đã được chính thức ký hợp đồng thuê đất, thu được tiền trong đầu năm nay.  

Bên cạnh đó, tại đại hội, lãnh đạo Kinh Bắc cũng cho biết đã thực hiện được hơn 70% kế hoạch thu hút hơn 250 ha đất khu công nghiệp năm nay, phần còn lại là chưa giao được đất.  

 KQKD 6 tháng đầu năm của Kinh Bắc. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC).

Lãi lớn, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Kinh Bắc dương hơn 2.508 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Bên cạnh đó, dòng tiền hoạt động đầu tư cũng dương hơn 675 tỷ đồng, chủ yếu do có tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và tiền thu cho vay, bán lại công cụ nợ. 

Song, trong nửa đầu năm, công ty cũng chi hơn 4.178 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, qua đó khiến dòng tiền thuần trong kỳ âm gần 316 tỷ đồng. 

Tại cuối quý II, tổng dư nợ vay tài chính của Kinh Bắc đạt 4.166 tỷ đồng, giảm 45% so với đầu năm, chủ yếu giảm các khoản nợ ngắn hạn. Trong nửa đầu năm, công ty cũng đã đẩy sạch các khoản nợ trái phiếu 3.900 tỷ đồng, thông tin này cũng từng được lãnh đạo Kinh Bắc chia sẻ tại ĐHĐCĐ hồi cuối tháng 6 vừa qua. 

Chủ nợ lớn nhất của Kinh Bắc hiện là các ngân hàng thương mại như Vietinbank, BIDV, TPBank và PVcomBank, với lãi suất từ 10,8 - 14%/năm. 

Tại cuối quý II, tổng tài sản của Kinh Bắc đạt 33.616 tỷ đồng, giảm 3,7% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho với tổng giá trị 11.898 tỷ đồng, giảm 3,5%, đều là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án như KCN - KĐT Tràng Cát (7.984 tỷ đồng), KCN Tân Phú Trung (1.120 tỷ đồng), KĐT Phúc Ninh (1.113 tỷ đồng),...