Lãi quý IV/2022 của Becamex IDC giảm 98% so với cùng kỳ, dòng tiền thuần âm hơn 1.700 tỷ đồng

Quý IV, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Becamex IDN lần lượt giảm 72% và 98%, lần lượt đạt 879 tỷ đồng và 7 tỷ đồng. Luỹ kế, lãi sau thuế năm 2022 đạt 1.724 tỷ đồng, tăng 15%, tương ứng với 60% kế hoạch đã đề ra.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần gần 879 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu từ doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 89%, ở mức 232,5 tỷ đồng.

Công ty ghi nhận lãi gộp hơn 305 tỷ đồng, giảm 79%. Trong quý IV, công ty ghi nhận gần 555 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh, liên kết, tăng 106% so với quý IV/2021.

Sau khi trừ đi các chi phí, Becamex IDC đạt 74 tỷ đồng lãi thuần, giảm 91%. Khoản lỗ khác hơn 52 tỷ đồng kéo lợi nhuận sau thuế còn 6,9 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 378 tỷ đồng.

KQKD năm 2022 của Becamex IDC. Nguồn: Quỳnh Anh tổng hợp từ BCTC.

Luỹ kế cả năm, doanh thu thuần và lợi nhuận thuần của công ty lần lượt giảm 7% và 21% so với năm trước, đạt 6.507 tỷ đồng và 1.796 tỷ đồng.

Song, lợi nhuận khác đạt gần 81 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 472 tỷ đồng, kết quả, lãi sau thuế năm 2022 gần 1.724 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021. So với kế hoạch năm 2022 với lợi nhuận sau thuế 2.888 tỷ đồng, Becamex IDC đã thực hiện được 60%.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 726 tỷ đồng, khoản giảm 2.036 tỷ đồng hàng tồn kho. 

Trong năm, công ty chi gần 6.403 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, hơn 914 tỷ đồng trả cổ tức, do đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 1.718 tỷ đồng.

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm 772 tỷ đồng, chủ yếu do chi tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Kết quả, dòng tiền thuần trong kỳ âm 1.764 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 1.209 tỷ đồng.

Nói thêm về hoạt động tài chính của công ty, trong kỳ, ngoài chi tiền trả nợ gốc vay, công ty cũng thu 5.589 tỷ đồng từ đi vay. Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng dư nợ tài chính của Becamex IDC đạt 15.886 tỷ đồng, giảm 4,5% so với đầu năm và chiếm gần 33% trong tổng nguồn vốn doanh nghiệp. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 10.176 tỷ đồng, giảm 10,9%.

Bên cạnh dòng tiền từ vay nợ, công ty cũng có gần 3.750 tỷ đồng từ người mua trả tiền trước, tăng 9,4% so với đầu năm, đồng thời ghi nhận 594 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, giảm 11%.

Qua đó, tổng nguồn vốn của công ty tại thời điểm cuối năm 2022 đạt 48.519 tỷ đồng, giảm 479 tỷ đồng so với giá trị hồi đầu năm.

Về phần tài sản, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản là giá trị tồn kho 21.181 tỷ đồng, tăng 1,2% so với đầu năm, phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án.

chọn
Toàn cảnh 2 cụm công nghiệp trên tuyến đường 14 làn ở Hưng Yên đang xây dựng
Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân và Quảng Lãng - Đặng Lễ nằm đối diện nhau qua tuyến đường 14 làn ở Hưng Yên đang xây dựng hạ tầng.