Licogi báo lợi nhuận 9 tháng tăng nhờ doanh thu tài chính, đạt 25% mục tiêu cả năm

Theo BCTC hợp nhất quý III/2022 của Licogi, doanh thu thuần tăng 22% so với cùng kỳ. Song, doanh thu tài chính sụt giảm 94% cùng các chi phí tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 61% còn 21,4 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý III vừa công bố, Tổng Công ty Licogi - CTCP (mã chứng khoán: LIC) ghi nhận doanh thu thuần 490 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021, phần lớn nhờ tăng doanh thu từ cung cấp dịch vụ, hợp đồng xây dựng.

Công ty còn ghi nhận 62,5 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh, liên kết, trong khi cùng kỳ lỗ 28,8 tỷ đồng. Song, lợi nhuận sau thuế quý III của Licogi giảm 61%, đạt 21,4 tỷ đồng.

Nguyên nhân là trong kỳ, doanh thu tài chính của công ty giảm 94% còn 5,2 tỷ đồng. Cùng với đó chi phí lãi vay tăng và lỗ chênh lệch tỷ giá khiến chi phí tài chính tăng 132% lên 38 tỷ đồng. Các chi phí khác như chi phí bán hàng, chi phí quản lý cũng lần lượt tăng 17% và 40%. 

Ngoài ra, doanh thu và lợi nhuận của một số đơn vị như CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Licogi 2 cũng giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần 1.347 tỷ đồng, giảm 1%, lợi nhuận trước thuế giảm 9% đạt 29,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 27,8 tỷ đồng, tăng 6%.

  KQKD 9 tháng đầu năm của Licogi. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).  

Năm nay, Licogi đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 118 tỷ đồng, như vậy, sau 3 quý kinh doanh công ty đã thực hiện được 25% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tổng tài sản tính tới ngày 30/9 của công ty đạt 4.238 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, chủ yếu do giảm 31% các khoản phải thu ngắn hạn đạt 841,2 tỷ đồng.

Cụ thể, công ty ghi nhận giảm khoản phải thu tại CTCP Thủy điện Đăk Đrinh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng & công nghiệp tỉnh Quảng Ninh, CTCP Phát triển TP Xanh và Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Hải Dương,....

Ở chiều ngược lại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tới cuối quý III của Licogi tăng từ 14 tỷ đồng lên 187 tỷ đồng, nhờ tăng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Tài sản dở dang dài hạn cũng tăng nhẹ đạt 1.194 tỷ đồng, do tăng chi phí tại dự án Khu đô thị Thịnh Liệt (đạt 1.169 tỷ đồng).

Về phần nợ tài chính, tổng nợ tính đến cuối quý III của Licogi giảm 10%, đạt 1.865 tỷ đồng và cao gấp 2,5 lần vốn chủ sở hữu, chủ yếu nhờ giảm các khoản vay từ Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi.

chọn