Lợi nhuận quảng cáo trực tuyến FPT giảm hơn 21% trong 4 tháng đầu năm

Dịch bệnh Covid-19 được cho là ảnh hưởng mạnh đến doanh thu quảng cáo trực tuyến và dịch vụ CNTT trong nước của FPT.

CTCP FPT (Mã: FPT) vừa ra báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm. Doanh thu đạt 8.841 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.573 tỉ đồng, tăng trưởng 13,5% và 17,3%. Biên lợi nhuận trước thuế được cải thiện từ 17,2% năm 2019 lên 17,8%. 

Mai mảng chủ lực là công nghệ đạt doanh thu 4.864 tỉ đồng, tăng 16,2% và viễn thông đạt 3.549 tỉ đồng, tăng 11,4%. Về lợi nhuận trước thuế, hai khối này tăng trưởng lần lượt 14,3% và 20,5% so với cùng kì.

Lợi nhuận quảng cáo trực tuyến của FPT giảm hơn 21% trong 4 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Dịch vụ CNTT nước ngoài tiếp tục tăng trưởng tốt về kết quả kinh doanh, với doanh thu 3.837 tỉ đồng, tăng 22,5%. Lợi nhuận trước thuế đạt 585 tỉ đồng, tăng 25,2%. 

FPT cho biết, dù gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhưng công ty vẫn nỗ lực triển khai bán hàng, hỗ trợ khách hàng thông qua công cụ làm việc trực tuyến. Doanh thu của công ty tại các thị trường APAC, Mỹ, Châu Âu lần lượt tăng trưởng 50%, 23% và 22% so với cùng kì.

Tuy vậy, các chỉ số của khối CNTT trong nước cho thấy sức ảnh hưởng tiêu cực với doanh thu giảm 2,5% chỉ đạt 1.027 tỉ đồng; lợi nhuận giảm 60,9% chỉ đạt 26 tỉ đồng. 

Theo FPT, dịch vụ công nghệ thông tin trong nước đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn, tuy vậy FPT vẫn đảm bảo hoạt động xuyên suốt thông qua đẩy mạnh hoàn thiện nhiều hợp đồng nội địa, và nhiều dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong mùa dịch. 

Báo cáo cho biết, nhưng sản phẩm Made by FPT với hàm lượng công nghệ cao sẽ là chất xúc tác tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận sau dịch. Dịch vụ chuyển đổi số đạt 1.158 tỉ đồng doanh thu, tăng trưởng 60,7%. 

Dịch vụ quảng cáo trực tuyến giảm 16,5% về doanh thu và 21,3% về lợi nhuận do tác động của COVID-19. FPT cho biết đang đẩy mạnh tìm kiếm tệp khách hàng mới, phục vụ tốt hơn nhu cầu thị trường trong mùa dịch.

Khối viễn thông đạt doanh thu 3.549 tỉ đồng, tăng 11,4% và lợi nhuận trước thuế 607 tỉ đồng, tăng 20,5%. Phần lớn trong số này đến từ dịch vụ viễn thông, bên cạnh đó số lượng người dùng của dịch vụ PayTV tăng trên 30% so với cùng kì. 

Khối giáo dục và đầu tư khác doanh thu tăng nhẹ 2,7% đạt 428 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 17,2% đạt 355 tỉ đồng.

chọn