Louis Land báo lỗ quý I, gần như không có doanh thu từ bất động sản

Louis Land báo lỗ 9 tỷ đồng trong quý I/2021. Doanh thu trong kỳ chủ yếu đến từ kinh doanh hàng hóa, nguồn thu từ bất động sản không đáng kể.

CTCP Louis Land vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu thuần hợp nhất 151 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Chiếm 99,5% trong tổng cơ cấu doanh thu là từ nguồn bán hàng hóa với 150,1 tỷ đồng, số còn lại là doanh thu từ hoạt động cho thuê đất, thuê văn phòng.

Dù doanh thu tăng, song giá vốn cũng tăng 44% so với cùng kỳ năm trước kéo lợi nhuận gộp giảm 82% còn 626 triệu đồng.

 Tổng hợp: Trương Nhi

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính ghi nhận là 439 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh thu ghi nhận chỉ ở mức 263 nghìn đồng, tổng doanh thu này thu về từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Chi phí tài chính quý I năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận trong báo cáo 5,9 tỷ đồng chủ yếu là chi phí lãi vay, lãi thuê tài chính. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái, tăng từ 174 triệu đồng lên 3,9 tỷ đồng, ghi nhận nhiều nhất là chi phí nhân viên 2 tỷ đồng, tiếp theo là chi phí bằng tiền khác 877 triệu đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Louis Land báo lỗ sau thuế 9,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2021 lãi 4,2 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối quý I/2022, tổng tài sản của Louis Land là 1.012 tỷ đồng, giảm 12 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm phần lớn là các khoản phải thu ngắn hạn 434 tỷ đồng. 

Giá trị tồn kho là 14,8 tỷ đồng giảm 65% so với đầu năm, do giảm giá trị hàng hóa từ 42 tỷ đồng xuống còn 14,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của tập đoàn chủ yếu là đồ án và tư vấn thiết kế của dự án khu đô thị An Sinh Định Thành. Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối năm là 4,3 triệu đồng.

Về phần chi phí xây dựng cơ bản dở dang, ghi nhận tại cuối quý I/2022 là 156 tỷ đồng giảm 11% so với đầu năm, chiếm phần lớn là công trình cụm công nghiệp Thắng Hải 2 (92 tỷ đồng). 

Ngoài ra, còn có các dự án khác như, công trình cụm công nghiệp Thắng Hải 1 (19 tỷ đồng), công trình cụm công nghiệp Tân Bình (31,5 tỷ đồng) và các công trình khác (13,6 tỷ đồng).

Về phần nợ vay tài chính, tại thời điểm cuối quý I, tổng nợ vay tài chính của công ty là 98 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm, chủ yếu là các khoản vay ngân hàng như ngân hàng Agribank 75 tỷ đồng, ngân hàng SCB 23,1 tỷ đồng, ngoài ra, công ty không phát sinh các khoản vay tài chính dài hạn.

chọn
Doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh huy động vốn từ thị trường chứng khoán cuối năm
Giai đoạn cuối năm 2023, thị trường ghi nhận các thương vụ phát hành từ Đất Xanh, Phát Đạt, CII với lượng vốn huy động tổng cộng trên 5.000 tỷ đồng.