Lượng doanh nghiệp bất động sản tuyên bố phá sản, giải thể tăng gần 40%

Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp bất động sản tuyên bố phá sản, giải thể cũng tăng.

Theo số liệu thống kê của Cục Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, có 8.593 doanh nghiệp thành lập mới, tăng khoảng 13,7%; 2.081 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng khoảng 56,7%.

Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp bất động sản tuyên bố phá sản, giải thể cũng tăng khoảng 38,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Xây dựng nhận định, năm 2022 vẫn là năm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản gặp nhiều thách thức và phải thay đổi phương án kinh doanh, quản lý để ứng phó với điều kiện khó khăn.

Các doanh nghiệp đã tái cơ cấu nợ, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, tinh giản tối đa bộ máy, giảm lực lượng lao động. Một số doanh nghiệp phải dừng, đình hoãn hoạt động đầu tư, thi công xây dựng một số dự án; dừng triển khai các dự án mới; dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn; dừng IPO. Có tập đoàn giảm đến 50% lực lượng lao động.

Theo Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng, phát hành trái phiếu và huy động vốn của khách hàng, dẫn đến thiếu dòng tiền để trả cho doanh nghiệp cung ứng, trả lương cho người lao động và thực hiện các nghĩa vụ thuế.

Trong khi đó, lãi suất cho vay, tỷ giá ngoại tệ, giá xăng dầu, giá vật liệu xây dựng tăng, dẫn đến chi phí của doanh nghiệp cũng tăng cao.

Ngoài ra, việc khách hàng mua bất động sản khó tiếp cận vốn vay của các tổ chức tín dụng cũng gián tiếp ảnh hưởng đến thanh khoản các sản phẩm, dự án bất động sản, dẫn đến việc doanh nghiệp không bán được sản phẩm để thu hồi vốn và tái đầu tư.

Với các sàn giao dịch bất động sản, trước sự khởi sắc của thị trường trong giai đoạn đầu năm 2022 (từ quý I đến đầu quý III),  hoạt động của các sàn đã dần trở lại bình thường, lượng khách hàng tìm kiếm và giao dịch tăng nhiều so với năm 2021. Hầu hết các sàn giao dịch trở lại hoạt động, đồng thời có thêm nhiều sàn mới được thành lập.

Tuy nhiên, từ giữa quý III đến cuối năm, trước các diễn biến phức tạp của nền kinh tế, hoạt động của các sàn giao dịch có dấu hiệu khó khăn hơn. Lượng giao dịch bất động sản giảm so với thời gian đầu năm dẫn đến quy mô của các sàn giao dịch bất động sản giảm, số lượng môi giới bất động sản cũng giảm theo.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.