Mã ngành Trường Sĩ quan Đặc công và chỉ tiêu tuyển sinh 2019 chính xác nhất

Các thí sinh có thể tham khảo mã trường, mã ngành Trường Sĩ quan Đặc công và chỉ tiêu tuyển sinh 2019 của nếu có nguyện vọng nộp hồ sơ đăng kí dự thi vào trường.

Chi tiết mã trường, mã ngành Trường Sĩ quan Đặc công năm 2019

Trường Sĩ quan Đặc công có mã trường là DCH. Năm 2019, trường tuyển sinh 90 chỉ tiêu đối với thí sinh nam trên phạm vi cả nước.

Dưới đây là chi tiết mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Sĩ quan Đặc công năm 2019, các thí sinh có thể tham khảo:

Đào tạo đại học quân sự

 Mã ngành

 Tổ hợp xét tuyển

 Chỉ tiêu

* Ngành Chỉ  huy tham mưu Đặc công

 

7860207

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

58

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

32

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 theo quy định của Bộ GD & ĐT;

Thí sinh đăng kí xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

Trong xét tuyển đợt 1, nhà trường chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường.

Thực hiện một điểm chuẩn chung giữa tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển A01;

Qui định về điểm trúng tuyển Trường Sĩ quan Đặc công năm 2019

Điểm trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Đặc công năm 2019 sẽ theo chỉ tiêu khu vực phía Nam và phía Bắc.

Mã ngành Trường Sĩ quan Đặc công và chỉ tiêu tuyển sinh 2019 chính xác nhất - Ảnh 2.

Hình ảnh chiến sĩ mang trên mình quân phục của binh chủng Đặc công. Ảnh minh họa: IT.

Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự. Cụ thể là: 

1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Sĩ quan Đặc công báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Chỉ tiêu tuyển thẳng học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển không quá 05% và chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh diện 30a không quá 05% tổng chỉ tiêu của từng miền Nam - Bắc.

Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, Trường Sĩ quan Đặc công sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh. 

chọn
Giá căn hộ khó giảm, dòng tiền dự báo sẽ chuyển hướng đến 3 phân khúc này
VARS dự báo ngoài căn hộ, dòng tiền trên thị trường BĐS sẽ dần rẽ sang một số loại hình khác như sản phẩm thấp tầng đã đủ điều kiện bán hàng hoặc đã có sổ trên thị trường thứ cấp, đất đã tách thửa hay đất đấu giá.