Mã trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và phương án tuyển sinh 2019

Thí sinh tham khảo mã trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội năm 2019 nếu có nguyện vọng xét tuyển vào trường,
Mã trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và phương án tuyển sinh 2019 - Ảnh 1.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội tuyển sinh 28 ngành học

Mã trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 2019

Mã trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 2019 là QHX.

Dưới đây là bảng chi tiết thông tin về mã ngành/nhóm ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển đại học năm 2019 của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội thí sinh có thể khảo để chọn ngành học phù hợp:

TT

Tên ngành

Mã XT

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

1

Báo chí

QHX01

100

A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

2

Báo chí (dự kiến) **CTĐT CLC TT23

QHX40

30

A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

3

Chính trị học

QHX02

70

A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

4

Công tác xã hội

QHX03

80

A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

5

Đông Nam Á học

QHX04

50

A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

6

Đông phương học

QHX05

100

C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

7

Hán Nôm

QHX06

30

C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

8

Khoa học quản lý

QHX07

90

A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

9

Khoa học quản lý (dự kiến) **CTĐT CLC TT23

QHX41

40

A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

10

Lịch sử

QHX08

80

C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

11

Lưu trữ học

QHX09

60

A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

12

Ngôn ngữ học

QHX10

80

C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

13

Nhân học

QHX11

60

A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

14

Nhật Bản học

QHX12

30

D01, D04, D06, D78, D81, D83

15

Quan hệ công chúng

QHX13

75

C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

16

Quản lý thông tin

QHX14

60

A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

17

Quản lý thông tin (dự kiến) **CTĐT CLC TT23

QHX42

30

A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

18

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

QHX15

90

D01, D03, D04, D78, D82, D83

19

Quản trị khách sạn

QHX16

80

D01, D03, D04, D78, D82, D83

20

Quản trị văn phòng

QHX17

80

A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

21

Quốc tế học

QHX18

105

A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

22

Tâm lý học

QHX19

110

A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

23

Thông tin – thư viện

QHX20

55

A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

24

Tôn giáo học

QHX21

55

A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

25

Triết học

QHX22

70

A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

26

Văn học

QHX23

90

C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

27

Việt Nam học

QHX24

80

C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

28

Xã hội học

QHX25

70

A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

Tổng chỉ tiêu

1.950

Phương án tuyển sinh Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội năm 2019

Theo phương án tuyển sinh Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội năm 2019, trường tuyển sinh 1950 chỉ tiêu, với 28 ngành học, trong đó có 01 ngành học mới là ngành Nhật Bản học

Đối tượng tuyển sinh của trường là những thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho từng tổ hợp bài thi/môn thi .

Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo đáp ứng quy định của ĐHQGHN và của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Trường xét tuyển dựa trên kết quả thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 theo tổ hợp các môn/bài thi đã công bố của Trường. Điểm trúng tuyển xác định theo từng tổ hợp các bài thi/môn thi xét tuyển.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội xét tuyển tổ hợp các môn: A00 - Toán học, Hóa học, Vật lí; C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; D01 - Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh; D03 - Toán học, Ngữ văn, Tiếng Pháp; D04 - Toán học, Ngữ văn, Tiếng Trung; D06 - Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật; D78 - Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh; D81 - Ngữ văn, KHXH, Tiếng Nhật; D82 - Ngữ văn, KHXH, Tiếng Pháp; D83 - Ngữ văn, KHXH, Tiếng Trung.

chọn
Quảng Nam sẽ đưa Thăng Bình lên thị xã
Dự kiến đến năm 2030, Quảng Nam sẽ xây dựng đô thị Hà Lam mở rộng kết nối với đô thị Bình Minh và các xã lân cận, nâng cấp huyện Thăng Bình thành thị xã.