Mã trường Học viện Hải quân và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 chính xác nhất

Các thí sinh có thể tham khảo mã trường Học viện Hải quân và chỉ tiêu tuyển sinh 2019 của nếu có nguyện vọng nộp hồ sơ đăng kí dự thi vào trường.

Chi tiết mã trường Học viện Hải quân năm 2019

Học viện Hải quân có mã trường là HQH. Năm 2019, nhà trường tuyển sinh 272 chỉ tiêu. Trường tuyển 10 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 2 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài quân đội.

Dưới đây là chi tiết mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Hải quân năm 2019, các thí sinh có thể tham khảo:

Đào tạo đại học quân sự

 Mã ngành

 Tổ hợp xét tuyển

 Chỉ tiêu

* Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân

 

7860202

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

177

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

95

Phương thức tuyển sinh 2019 của Học viện Hải quân

Về phương thức tuyển sinh, Học viện Hải quân sẽ xét tuyển trên cơ sở kết quả của kì thi THPT quốc gia 2019. Thí sinh đăng kí và dự kì thi THPT quốc gia năm 2019 theo qui định của Bộ GD&ĐT. Học viện tuyển thí sinh nam trong cả nước.

Thí sinh đăng kí xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn qui định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

Trong xét tuyển đợt 1, học viện chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng kí nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường. Thực hiện một điểm chuẩn chung giữa tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển A01. 

Qui định về điểm trúng tuyển vào Học viện Hải quân năm 2019

Về điểm trúng tuyển, Học viện Hải quân theo chỉ tiêu của khu vực phía Nam , phía Bắc. 

Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, cụ thể như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Vật lí cao hơn sẽ trúng tuyển.

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa học hoặc môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) xem xét, quyết định.

Chỉ tiêu tuyển thẳng học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển không quá 05% và chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh diện 30a không quá 03% tổng chỉ tiêu của từng miền Nam - Bắc. 

Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQS BQP, Học viện Hải quân sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh. 

chọn
Hiện trạng khu nghỉ dưỡng 6.000 tỷ ven biển Bình Định của nhóm VinaCapital - ITC Spectrum
Tính đến tháng 5/2024, dự án Cát Hải Bay đã hoàn thành xây dựng và đi vào vận hành khu The Thon; hoàn thành san lấp mặt bằng Giai đoạn 1A Khu biệt thự đồi 2 và khu nghỉ dưỡng 5 với diện tích khoảng 17,5 ha và hoàn thành xây dựng 44 căn nhà mẫu.