Mã trường Sĩ quan Chính trị và chỉ tiêu tuyển sinh 2019 chính xác nhất

Các thí sinh có thể tham khảo mã trường, mã ngành Trường Sĩ quan Chính trị và chỉ tiêu tuyển sinh 2019 của nếu có nguyện vọng nộp hồ sơ đăng kí dự thi vào trường.

Chi tiết mã trường, mã ngành Trường Sĩ quan Chính trị năm 2019

Trường Sĩ quan Chính trị có mã trường là LCH. Năm 2019, nhà trường tuyển sinh 639 chỉ tiêu. Trường tuyển 3 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 26 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài quân đội.

Dưới đây là chi tiết mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Sĩ quan Chính trị năm 2019, các thí sinh có thể tham khảo:

Đào tạo đại học quân sự

 Mã ngành

 Tổ hợp xét tuyển

 Chỉ tiêu

 

 

 

 

 

 

* Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

 

7310202

 1. Văn, Sử, Địa

2. Toán, Lý, Hóa

3. Toán, Văn, tiếng Anh

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

415

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

249

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A00

 

 

125

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp D01

 

 

41

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

224

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

135

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A00

 

 

67

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp D01

 

 

 

22

Phương thức xét tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị năm 2019

Phương thức tuyển sinh: Trường Sĩ quan Chính trị xét tuyển trên cơ sở kết quả của kì thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự kì thi THPT quốc gia năm 2019 theo qui định của Bộ GD&ĐT. Trường tuyển thí sinh nam trong cả nước.

Thí sinh đăng kí xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

Trong xét tuyển đợt 1, nhà trường chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng kí nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường.

Qui định về điểm trúng tuyển Trường Sĩ quan Chính trị

Trường Sĩ quan Chính trị qui định điểm trúng tuyển theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực phía Nam, phía Bắc.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Văn, tiếng Anh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Sử cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Văn, tiếng Anh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Địa cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Văn, tiếng Anh có điểm thi môn tiêng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

 Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

- Chỉ tiêu tuyển thẳng học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển không quá 05% và chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh diện 30a không quá 03% tổng chỉ tiêu của từng miền Nam - Bắc. 

Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQS BQP, Trường Sĩ quan Chính trị sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh. 

chọn
Thân thế doanh nghiệp thế chân Viwaseen tại KĐT bên Vành đai 4: Vốn nghìn tỷ, từng tham gia thị trường vàng
BĐS Hồ Gươm (đơn vị thế chân Viwaseen tại dự án An Thịnh 6) nằm trong hệ sinh thái doanh nghiệp do doanh nhân Nguyễn Thị Loan phát triển. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, từng tham gia thị trường vàng.