Mã trường Học viện Phòng không - Không quân và chỉ tiêu tuyển sinh 2019 chính xác nhất

Các thí sinh có thể tham khảo mã trường Học viện Phòng không - Không quân và chỉ tiêu tuyển sinh 2019 của nếu có nguyện vọng nộp hồ sơ đăng kí dự thi vào trường.

Chi tiết mã trường, mã ngành Học viện Phòng không - Không quân năm 2019

Học viện Phòng không - Không quân có mã trường là PKH. Năm 2019, trường tuyển sinh 398 chỉ tiêu, ngoài ra Học viện Phòng không - Không quân tuyển 10 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 8 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài quân đội.

Dưới đây là chi tiết mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Phòng không - Không quân năm 2019, các thí sinh có thể tham khảo:

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 Mã ngành

 Tổ hợp xét tuyển

 Chỉ tiêu

* Ngành Kỹ thuật Hàng không

 

7520120

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

105

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

68

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

37

* Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử

 

7860226

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

293

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

190

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

103

Phương thức tuyển sinh vào Học viện Phòng không - Không quân năm 2019

Về phương thức tuyển sinh: Học viện Phòng không - Không quân xét tuyển trên cơ sở kết quả của kì thi THPT quốc gia 2019. Thí sinh đăng kí và dự kì thi THPT quốc gia năm 2019 theo quy định của Bộ GD&ĐT. Học viện tuyển thí sinh nam trong cả nước.

Thí sinh đăng kí xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn qui định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương).

Trong xét tuyển đợt 1, học viện chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng kí nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường.

Thực hiện một điểm chuẩn chung giữa tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển A01.

Qui định về điểm trúng tuyển của Học viện Phòng không - Không quân

Điểm trúng tuyển: Theo ngành và theo khu vực phía Nam, phía Bắc.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện Phòng không - Không quân báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Chỉ tiêu tuyển thẳng học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển không quá 05% và chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh diện 30a không quá 03% tổng chỉ tiêu của từng miền Nam - Bắc. 

Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, Học viện Phòng không - Không quân sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh. 


chọn