Mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 2024 dành cho doanh nghiệp, nhà trường

Một mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4  chỉnh chu, chuyên nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp, tổ chức của bạn truyền tải đầy đủ, chính xác thông tin đến khách hàng và đối tác. Nếu bạn chưa biết cách làm thông báo nghỉ lễ 30/4, hãy tham khảo một số mẫu dưới đây và tùy chỉnh theo nhu cầu của mình.

Mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 2024 của doanh nghiệp

Mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 của doanh nghiệp thương có hai loại, bao gồm: thông báo dành cho nhân viên và thông báo dành cho khách hàng, đối tác của doanh nghiệp. Mỗi loại sẽ có cấu trúc và nội dung khác nhau. Cụ thể:

Đối với nhân viên công ty:

CÔNG TY .............                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                           ------------------

    Số: ................                                                                                     ............., ngày...tháng... năm 2024

THÔNG BÁO
V/v: Nghỉ Giải phóng miền Nam

- Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm;

- Thừa Ủy nhiệm của ban Giám Đốc Công ty, Phòng Quản trị thông báo lịch nghỉ, trực Lễ, Tết như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ:

1. CB-NV Văn phòng Cty:

- Nghỉ Giải phóng miền Nam 30/04: Toàn thể CB-CNV được nghỉ từ ngày ...................... đến hết ngày ...................... .

- CB-NV muốn nghỉ sớm hoặc đi làm trễ so với thời gian quy định trên thì đăng ký nghỉ phép theo chế độ phép năm.

2. Văn phòng các Đội:

Các phòng ban bố trí CB–CNV trực và phải trả ........% lương cho những ngày:

- ..... ngày nghỉ, từ ....................... đến hết .................

II. CÔNG TÁC TRỰC; TỔNG VỆ SINH:

1. Công tác trực:

- Các phòng ban bố trí cán bộ, công nhân viên thay phiên trực trong các ngày nghỉ lễ, tết.

2. Tổng vệ sinh:

- Toàn bộ nhân viên tổng vệ sinh nơi mình làm việc, đảm bảo vệ sinh.

- Tắt toàn bộ thiết bị điện

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa trước khi nghỉ lễ.

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGHỈ, TRỰC:

BCH các Đội, các phòng ban báo cáo tình hình nghỉ lễ và danh sách nhân viên trực lễ về Phòng Quản trị trước ngày .........................

Đề nghị BCH các Đội, các CB–CNV thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:                                                                                                             GIÁM ĐỐC

-......................

 -......................

 

Đối với khách hàng, đối tác của công ty:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------oOo--------

THÔNG BÁO
(Nghỉ ngày lễ Giải phóng Miền Nam 30/

  …, ngày… tháng… năm 2024

 

Công ty… xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 đến toàn thể Quý Khách hàng, đối tác, đại lý.

Kính gửi: Quý Khách hàng, đối tác của công ty

Nhân dịp Giải phóng Miền Nam 30/4, công ty… xin kính chúc Quý khách hàng, đối tác một kỳ nghỉ thật vui vẻ, mạnh khỏe và ý nghĩa.

Để tiện cho việc giao dịch công việc, chúng tôi xin thông báo lịch nghỉ lễ của... như sau:

Bắt đầu nghỉ lễ: Từ thứ… ngày…/04/2024 đến hết thứ… ngày …/…/2024.

Bắt đầu làm việc: Thứ… ngày…/…/2024.

Trong thời gian nghỉ lễ, các bộ phận của chúng tôi sẽ không làm việc. Nếu Quý khách hàng, đối tác có công việc phát sinh cần hỗ trợ gấp, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với phụ trách công việc tại công ty… hoặc:

Hotline:

Email:

… xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Một lần nữa kính chúc bạn một kỳ nghỉ thật vui vẻ, mạnh khỏe và ý nghĩa!

                                                                                                             GIÁM ĐỐC

                                                                                                     

                                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 2024 dành cho nhà trường

Để tạo thông báo về lịch nghỉ lễ 30/4 2024 cho học sinh, sinh viên hay cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động,... nhà trường có thể tham khảo mẫu thông báo sau:

 

BỘ............                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG............                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                           ------------------

                                                                                                                  ............., ngày...tháng... năm 2024

 

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Lễ 30/4 năm 2024

Trường ..........thông báo về việc nghỉ Lễ 30/4 năm 2024 như sau:

Cán bộ, viên chức, giảng viên, học sinh/sinh viên và người lao động toàn Trường nghỉ vào ngày Thứ .... (30/4/....).
Cán bộ, viên chức, giảng viên, học sinh-sinh viên và người lao động quay trở lại Trường tiếp tục giảng dạy, học tập từ …
Mọi thông tin liên quan vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo…. hoặc email.

Đề nghị các thầy cô quản lý, chủ nhiệm thông báo đến giảng viên/sinh viên/học sinh biết và thực hiện theo đúng thông báo đã đưa ra.

Các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này.

Nơi nhận:                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Giám hiệu;

- Các đơn vị trong Trường;                                                                                           (Đã ký) 

- Website Trường;

- Lưu: VT, HCQT.

chọn
[Photostory] Vị trí khu đô thị 72.000 tỷ đồng đang tìm chủ tại Biên Hòa
Khu đô thị Hiệp Hòa có vị trí thuộc phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, quy mô quy hoạch khoảng 293 ha, với tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng.