Mê Linh đã đấu giá 22,5 ha đất, thu ngân sách hơn 2.315 tỷ đồng

Chiều 28/5, Đoàn công tác số 01 và số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy đã khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn huyện Gia Lâm và huyện Mê Linh.

Theo báo cáo của 2 huyện Mê Linh và Gia Lâm, cả 2 địa phương đều triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW và Luật Đất đai năm 2013.

Công tác quy hoạch đất đai được thực hiện nghiêm túc, khoa học và có tính kế hoạch cao, việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của hai huyện, có tầm nhìn dài hạn, góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai.

Công tác giao đất, cho thuê đất, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn hai huyện đã được tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, góp phần tăng thu cho ngân sách để tạo nguồn lực lớn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kỹ thuật và phát triển kinh tế - xã hội. 

Cụ thể, huyện Mê Linh đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được 22,5 ha, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.315 tỷ đồng. Còn huyện Gia Lâm đã tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng được 940,5 ha, liên quan đến 17.234 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả là 6.107,2 tỷ đồng.

Hai huyện cũng triển khai đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một cách quyết liệt, khoa học, có lộ trình. 

Đến nay, huyện Gia Lâm đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đạt tỷ lệ 83,5% (nếu bao gồm cả các trường hợp được cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai thì đạt 98,5%); huyện Mê Linh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu đạt 95,2% các trường hợp đủ điều kiện (nếu bao gồm cả các trường hợp được cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai thì đạt 100%)...

Bên cạnh những kết quả nên trên, lãnh đạo huyện Gia Lâm và huyện Mê Linh cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế cùng các đề xuất để khắc phục. Nguyên nhân của những tồn tại này có một phần rất lớn do hệ thống chính sách pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai. 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá 2 huyện Gia Lâm và Mê Linh đã làm tốt công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng trong Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI cũng như trong tổ chức thực hiện Luật đất đai 2013.

Về những kiến nghị, đề xuất của hai huyện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cơ quan liên quan tổng hợp, tham mưu Ban Cán sự đảng UBND Thành phố hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy, phục vụ công tác tổng kết cấp thành phố.

chọn
Cam Ranh đang dồn lực cho sân bay và đường ven biển, chuẩn bị đón loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Giai đoạn đến 2025, khu vực Cam Ranh sẽ mời đầu tư khoảng 9 dự án bất động sản với tổng vốn đầu tư ít nhất hơn 44.000 tỷ đồng. Để đón làn sóng đầu tư này, Khánh Hoà đang được tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm tại Cam Ranh, bao gồm cả nâng cấp sân bay và xây dựng tuyến đường ven biển...