Nợ có khả năng mất vốn tăng 'khủng' tại Ngân hàng Quân đội

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB-HOSE) cho thấy, tính đến thời điểm 30/6, nhiều chỉ tiêu nợ của ngân hàng này, gồm nợ có khả năng mất vốn, nợ nghi ngờ, nợ cần chú ý... có xu hướng xấu đi. Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn của MB tăng vọt, gần gấp 2 lần so với thời điểm 31/12/ 2016.

Nợ xấu tăng vọt ở Ngân hàng Quân đội

Cụ thể, theo báo cáo hợp nhất quý 2/2017, chi phí dự phòng của ngân hàng này tại thời điểm 30/6/2017 ở mức 742,639 tỷ đồng. So với con số 342,740 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2016 thì chi phí dự phòng của ngân hàng này tăng gần gấp đôi. Nợ quá hạn tăng lên mức 4.561,939 tỷ đồng, tăng gần 670 tỷ đồng, tương đương 17,21%. Nợ xấu của MB cũng tăng gần 12% so với cuối năm 2016. Nợ xấu tại 30/6/2017 ở mức 2.216,264 tỷ đồng, tăng gần 230 tỷ so với 31/12/2016.

no co kha nang mat von tang khung tai ngan hang quan doi
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn của ngân hàng tăng vọt, gần gấp 2 lần so với cuối năm 2016. Báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính quý 2/2017 của MB cho thấy, nợ có khả năng mất vốn ở mức hơn 1.113 tỷ đồng, tăng khoảng 500 tỷ đồng so với con số hơn 614 tỷ đồng tại 31/12/2016. Ngoài ra, nơi nghi ngờ, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ cần chú ý đều tăng mạnh. Nợ nghi ngờ ở mức 623,370 tỷ đồng, tăng khá mạnh so con số hơ 476 tỷ đồng cuối 2016. Nợ cần chú ý cũng tăng hơn 400 tỷ, lên trên mức 2.345 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu lạc quan hơn là nợ dưới tiêu chuẩn tại 30/6/2017 là 479 tỷ, giảm so với con số 896 tỷ đồng cuối năm 2016. Nợ đủ tiêu chuẩn tăng hơn 11.000 tỷ đồng so với cuối năm 2016.

Nợ xấu, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh là nguyên nhân khiến chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng này tăng vọt. Trong kỳ, chỉ tiêu này của MB đạt 743 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng, tương ứng 117% so với cùng kỳ năm 2016, lũy kế cả năm đạt 1.322 tỷ đồng.

Giảm góp vốn và đầu tư tại một số công ty liên kết

Ngoài ra, MB cũng giảm góp vốn và đầu tư tại một số công ty liên kết. Về góp vốn và đầu tư dài hạn, MB đầu tư vào các công ty liên kết tại thời điểm 30/6/2017 là gần 50 tỷ đồng, giảm so với con số 108,761 tỷ đồng đến cuối năm 2016. Trong mục đầu tư vào công ty liên kết này, MB giảm đầu tư, thậm chí thoái hẳn vốn tại một số công ty, gồm thoái hết 25 tỷ đồng tại Công ty CP Vietasset. Số vốn đầu tư tại Công ty CP Long Thuận Lộc giảm từ hơn 68 tỷ cuối năm 2016 xuống còn 34,5 tỷ đồng tại thời điểm 20/6/2017.

Các khoản đầu tư dài hạn khác của MB tại 30/6 là 1.151 tỷ đồng, tăng so với con số 866 tỷ đồng đến cuối năm 2016.

Ngoài chất lượng nợ thì các chỉ tiêu khác của MB gồm tổng tài sản, huy động vốn, doanh số cho vay... đều khả quan. Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất của MB cho biết, doanh số cho vay tại 30/6/2017 là 170.396,706 tỷ đồng, tăng hơn 14% so cuối năm 2016. Tính đến 30/6/2017, tổng tài sản của MB đạt 276.245 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016. Dư nợ tăng trưởng 15% so với năm 2016, huy động tăng trưởng 7% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, thu nhập từ lãi thuần của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Trong quý 2, chỉ tiêu này đạt 2.732 tỷ đồng, tăng 857 tỷ đồng, tương ứng 47% so với cùng kỳ năm 2016, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 5.139 tỷ đồng, tăng mạnh so với 3.625 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016. Đóng góp cho sự tăng trưởng này là thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, có sự đột phá ở mức 661 tỷ so với 279 tỷ cùng kỳ năm trước. Kinh doanh ngoại hối và đầu tư chứng khoán cũng cải thiện so cùng kỳ.

chọn
Sắp hết thời người mua nhà phải 'xin' để được cấp sổ đỏ
VARS cho biết trước đây, rất nhiều người mua nhà phải vất vả, thậm chí phải "xin" để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Song, với Luật Đất đai 2024, trách nhiệm này thuộc về nhà nước, các quy định mới được sửa đổi theo hướng rõ ràng và minh bạch hơn.