Quảng Nam dự kiến chi 47.000 tỷ đồng xây dựng nhà ở đến năm 2030

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 dự kiến tổng nguồn vốn xây dựng nhà ở trong 10 năm tới khoảng 46.926 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết 51 ngày 22/7 về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030, mục tiêu đến năm 2030, tổng diện tích nhà ở trên địa bàn khoảng 52,9 triệu m2 sàn. Diện tích sàn bình quân đầu người là 33,23 m2/người, trong đó tại đô thị đạt 36,35 m2/người và tại nông thôn đạt 32,11 m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người.

Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025, nhà ở thương mại tăng thêm 5.127.182 m2 sàn, nhà ở thu nhập thấp tăng 686.203 m2 sàn, nhà ở người dân tự xây dựng tăng 566.040 m2 sàn, nhà ở công nhân tăng 492.611 m2 sàn, nhà ở tái định cư tăng 996.498 m2 sàn.

Giai đoạn 2026 - 2030, nhà ở thương mại tăng thêm 7.321.831 m2 sàn, nhà ở thu nhập thấp tăng 44.032 m2 sàn, nhà ở người dân tự xây dựng tăng 783.341 m2 sàn, nhà ở công nhân tăng 348.062 m2 sàn, nhà ở tái định cư tăng 1.325.462 m2 sàn.

Quảng Nam dự kiến chi 47.000 tỷ đồng xây dựng nhà ở đến năm 2030 - Ảnh 1.

TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. (Nguồn ảnh: Cổng TTĐT Quảng Nam)

Về chất lượng nhà ở, tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 99,2%, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.

Về định hướng phát triển nhà ở, chia làm 2 khu vực: vùng đồng bằng, ven biển (vùng phía đông) và vùng miền núi (vùng phía tây)

Đối với vùng phía đông, phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê, nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội để phục vụ lao động đa ngành nghề đến làm việc.

Phát triển nhà ở phù hợp quy hoạch chung theo hướng đô thị văn minh hiện đại, có bản sắc. 

Khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Tăng tỷ lệ nhà ở xây dựng thô trong tổng quy mô các dự án phát triển nhà ở mới hàng năm.

Đối với vùng phía tây, phát triển nhà ở tại khu vực thị trấn, trung tâm huyện, đảm bảo phù hợp quy hoạch xây dựng theo hướng đô thị gắn với thương mại - dịch vụ.

Phát triển nhà ở theo hướng văn minh hiện đại, có bản sắc văn hóa đặc trưng, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.

Phát triển nhà ở khu vực nông thôn đảm bảo nhà ở đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, kiến trúc phù hợp phong tục, tập quán, lối sống của mỗi vùng.

Phát triển nhà ở phù hợp với tổ chức dân cư theo mô hình tập trung tại trung tâm xã và gắn với hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh. Hạn chế chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phân lô bán nền. 

Cũng theo nghị quyết mới ban hành của HĐND tỉnh Quảng Nam, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 dự kiến khoảng 46.926 tỷ đồng. Trong đó bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và vốn của doanh nghiệp.

chọn