Quảng Ninh huỷ bỏ 27 đồ án quy hoạch tại Tuần Châu

27 đồ án chủ yếu thuộc quy hoạch phân khu Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu, khu đô thị cảng tàu Ngọc Châu, quy hoạch các khu biệt thự, khách sạn, khu cảng tàu,...

UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có quyết định huỷ bỏ 27 đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn phường Tuần Châu.

Lý do 27 đồ án được phê duyệt từ tháng 6/2020, nhưng đến nay, đã qua 26 tháng chưa thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư, chưa triển khai thực hiện nên cần xem xét, rà soát để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn.

Cụ thể, 27 đồ án quy hoạch chi tiết bị huỷ bỏ gồm: 20 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 một số lô đất thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu;

Quy hoạch khu chức năng hỗn hợp và điều chỉnh một phần chức năng đất ở liền kề lô I thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị cảng tàu Ngọc Châu tại phường Tuần Châu (khu 24B);

Hai đồ án điều chỉnh quy hoạch khu khách sạn và dịch vụ ven biển phía đông nam đảo Tuần Châu (khu 27 và khu 35B);

Quy hoạch khu chức năng hỗn hợp, cây xanh và điều chỉnh một phần chức năng đất dịch vụ DV-03 và DV-04 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu biệt thự Morning Star và khu biệt thự Hoàng Long tại phường Tuần Châu (khu 28B);

Hai đồ án điều chỉnh một phần chức năng đất dịch vụ du lịch DV-01 và DV-02thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu cảng tàu Nam Tuần Châu;

Quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500 - điều chỉnh lô đất NO17 thuộc khu đô thị cảng tàu Ngọc Châu và quỹ đất xen kẹp liền kề (khu 37).

chọn