Sawaco kiến nghị tăng giá nước tại TP HCM để khắc phục khó khăn tài chính

Nêu rõ những khó khăn hiện nay, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) kiến nghị Sở Tài chính TP HCM điều chỉnh giá bán lẻ nước sinh hoạt.

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa có văn bản gửi Sở Tài chính TP HCM, xin được điều chỉnh giá bán lẻ nước sinh hoạt trên địa bàn, nhằm khắc phục khó khăn tài chính của doanh nghiệp.

Cụ thể, Sawaco đề xuất UBND TP HCM chấp thuận giá mua sỉ nước phải gắn liền với giá bán lẻ nước. Công ty này cho rằng giá bán lẻ chưa được điều chỉnh nhưng giá mua sỉ vẫn tăng, là yếu tố gây khó khăn cho Sawaco.

Sau khi giá bán lẻ được điều chỉnh, phía Sawaco sẽ cùng lãnh đạo các nhà máy nước xã hội hóa ngồi lại để thương thảo giá mua sỉ.

Lí giải động thái này, Sawaco nêu từ năm 2013 đến nay, giá bán lẻ nước sinh hoạt vẫn chưa được điều chỉnh. Vào năm 2015, công ty bị khủng hoảng tài chính do thực hiện theo nghị quyết của HĐND TP, đảm bảo 100% tỉ lệ người dân thành phố được tiếp cận nước sạch. Để hoàn thành mục tiêu theo nghị quyết trên, doanh nghiệp phải tự đầu tư mạng lưới cấp nước, gắn mới đồng hồ nước cho các hộ dân.

Một trong những nguyên nhân khác gây khó khăn về tài chính là giá mua sỉ nước từ các nhà máy nước xã hội hóa tăng qua từng năm, nhưng giá bán lẻ nước không được điều chỉnh.

Bên cạnh đó, người dân vẫn còn sử dụng nước ngầm theo thói quen, dù đã được lắp đặt đồng hồ nước và cấp nước sạch. Từ đó, có lúc lượng nước mua từ các nhà máy xã hội hóa không bán hết. Sawaco phải giảm sản lượng sản xuất từ nhà máy nước của công ty, dẫn đến thua lỗ.

chọn