Sớm hoàn thành dự án đường Hồ Chí Minh

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Vụ Tài chính, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao kiểm điểm tình hình thực hiện, rút kinh nghiệm trong việc triển khai dự án đường Hồ Chí Minh thời gian qua.

Đối với các dự án thành phần đang thực hiện, Vụ Kế hoạch - Đầu tư tham mưu triển khai ngay công tác chuẩn bị đầu tư đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến thuộc dự án thành phần Đoan Hùng - Chợ Bến trong năm 2022 - 2023. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông lập, thẩm định, tham mưu phê duyệt và triển khai thực hiện hoàn thành các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ. Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện tốt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thành phần, hoàn chỉnh thủ tục kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh theo quy mô 2 làn xe.

Đối với Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kiểm toán, quyết toán đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án thành phần và hoàn chỉnh thủ tục kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh theo quy mô 2 làn xe.

Về duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và đầu tư nâng cấp các đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh đã đưa vào khai thác, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm tốt công tác này, triển khai các giải pháp bền vững hóa công trình, bảo đảm yêu cầu thoát lũ, bảo vệ các hệ sinh thái và cảnh quan môi trường.

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông tham mưu văn bản đề nghị các địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ hành lang an toàn giao thông và thu hút các nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng các trạm dừng nghỉ, dịch vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Trước đó, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 63/2022/QH15 về chủ trương tiếp tục đầu tư các đoạn tuyến còn lại của đường Hồ Chí Minh giai đoạn đến 2025.

Nghị quyết xác định tiếp tục đầu tư hoàn thành các đoạn đang triển khai và cân đối bố trí nguồn lực để đầu tư hoàn thành 2 dự án thành phần, đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận để đến năm 2025 cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh trên cơ sở tận dụng QL32, QL21.

Tập trung nguồn lực hoàn thành khoảng 287 km thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đi trùng với đường Hồ Chí Minh đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14, Nghị quyết 44/2022/QH15.

Đối với đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến, thực hiện chuẩn bị đầu tư ngay trong năm 2022 và năm 2023 theo quy mô cao tốc, làm cơ sở để huy động nguồn vốn, sớm đầu tư khi cân đối đủ nguồn lực.

Quốc hội cũng yêu cầu chú ý công tác bảo dưỡng, chống xuống cấp ở một số đoạn, tháo gỡ các vướng mắc đang tồn tại của các dự án, các tuyến đã đầu tư ở khu vực Tây Nguyên, nhất là di dời các trạm thu phí, giải quyết về đền bù quyết toán, chống lấn chiếm hành lang.

chọn
Ecopark làm khu đô thị du lịch 10.000 tỷ ở Hà Tĩnh
Tập đoàn Ecopark dự kiến đầu tư Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với diện tích 154 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng.