Tạm dừng chuyển nhượng 2.385 thửa đất phân lô ở Cam Lâm

Huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) yêu cầu tạm dừng thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đối với 2.835 thửa đất thuộc 114 khu vực để khắc phục hậu quả các sai phạm.

Một khu đất đã hiến đất làm đường để phân lô bán nền trên địa bàn huyện Cam Lâm. (Ảnh: Báo Khánh Hòa).

UBND huyện Cam Lâm đã có văn bản về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến 114 khu đất có sai phạm theo kết luận của UBND tỉnh. 

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Cam Lâm tạm dừng thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai đối với 2.385 thửa đất trên địa bàn. Các thửa đất này thuộc 114 khu đất đã có chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc khắc phục hậu quả.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Cam Đức và các xã Cam Thành Bắc, Cam Hải Tây, Suối Cát, Suối Tân, Cam Hiệp Nam, Cam Hải Đông được giao tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất đối với các thửa đất thuộc 114 khu đất.

Trước đó, từ ngày 1/1/2018 đến 30/6/2021, huyện Cam Lâm đã cho phép 114 trường hợp hiến đất làm đường để tách thửa và đã tách tổng cộng thành 2.385 thửa với tổng diện tích đất hơn 57 ha. Các hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho phép chưa đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

Việc UBND huyện Cam Lâm chấp thuận phương án tách thửa với số lượng lớn, nhưng không xem xét đến quy định về kinh doanh bất động sản, không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện việc lập doanh nghiệp khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các thửa đất được tách được xác định là không phù hợp với quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản,...

Trong một diễn biến liên quan, tháng 8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 và các đảng viên vi phạm trong cuộc họp xem xét sai phạm trong quản lý đất đai xảy ra ở huyện này. 

Sau đó, UBND huyện Cam Lâm đã ban hành các quyết định về việc hủy quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn từ đất nông nghiệp sang đất ở. 

chọn
Doanh thu bất động sản giảm 96%, Năm Bảy Bảy lãi mỏng 500 triệu sau 6 tháng
Nửa đầu năm 2024, doanh thu mảng bất động sản của NBB giảm mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu từ hợp tác đầu tư tăng trưởng cao, song cũng bị bào mòn bởi chi phí lãi vay lớn. Kết quả, NBB chỉ lãi gần nửa tỷ đồng sau 6 tháng, cách xa mục tiêu lãi cả năm là 18 tỷ đồng.