Tập đoàn Hòa Bình: Lãi chuyển lỗ sau kiểm toán, đã gia hạn được hơn 1.500 tỷ đồng nợ vay

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa công bố báo cáo tài chính bán niên với khoản lỗ sau thuế hơn 700 tỷ đồng, trong khi từng báo lãi trong báo cáo tự lập. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm toán cũng đề cập về các khoản nợ vay đến hạn của doanh nghiệp này.

Lãi chuyển lỗ sau kiểm toán do giảm hơn 600 tỷ đồng lợi nhuận từ thanh lý tài sản cố định

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán với khoản lỗ sau thuế 6 tháng đầu năm hơn 713 tỷ đồng, trong khi tại báo cáo tự lập đã công bố trước đó, công ty báo lãi gần 102 tỷ đồng. 

Nguyên nhân chính của chênh lệch này chủ yếu do khoản thu nhập khác của công ty sau kiểm toán đã giảm hơn 98% so với tại báo cáo tự lập, từ mức gần 666 tỷ đồng còn hơn 13 tỷ đồng, trong khi tại báo cáo tự lập, đây là khoản giúp Hòa Bình thoát lỗ. Theo Hòa Bình, chênh lệch này là do công ty điều chỉnh giảm lợi nhuận thanh lý tài sản cố định tại công ty mẹ. 

Bên cạnh đó, khoản lỗ thuần hơn 709 tỷ đồng mà Hòa Bình ghi nhận sau kiểm toán cũng sâu hơn mức lỗ gần 516 tỷ đồng tại báo cáo tự lập. 

Hòa Bình cho biết, nguyên nhân chênh lệch này là do lợi nhuận gộp đã được điều chỉnh giảm do giảm doanh thu, tăng giá vốn liên quan đến doanh thu chi phí cho thuê máy móc thiết bị và thi công xây dựng. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính cũng giảm chủ yếu do doanh thu từ chuyển nhượng công ty con - Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec. 

Bên cạnh đó, công ty cũng tăng trích lập dự phòng phải thu khó đòi, do đó điều chỉnh tăng chi phí quản lý doanh nghiệp. 

 Nguồn: HM tổng hợp từ các BCTC của DN. 

Hơn 1.500 tỷ đồng nợ vay đã được gia hạn

Lãi chuyển lỗ, do đó, tại thời điểm cuối tháng 6, tổng số lỗ lũy kế của Hòa Bình sau kiểm toán đã tăng từ mức 2.020 tỷ đồng tại báo cáo tự lập lên gần 2.813 tỷ đồng. 

Ngoài khoản lỗ trên, tổ chức kiểm toán Ernst & Young Việt Nam cũng nhấn mạnh về việc Hòa Bình có các khoản nợ vay đã quá hạn, trong đó có một số khoản vay đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn. Đối với các khoản vay còn lại đã quá hạn hoặc sắp đến hạn, Hòa Bình đang trong quá trình thương thảo với ngân hàng để xin gia hạn các khoản vay này. 

"Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn", tổ chức kiểm nêu. 

Đối với các khoản nợ vay này, Hòa Bình cho biết, tại ngày 30/6, tổng nợ vay của Hòa Bình là gần 5.232 tỷ đồng, trong đó 3.371 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và vay dài hạn đến hạn trả trong vòng 12 tháng tới.

Tại ngày phát hành báo cáo này, công ty có hơn 1.650 tỷ đồng khoản vay đã quá hạn, trong đó có 1.512 tỷ đồng nợ quá hạn đã được đồng ý gia hạn lịch trả nợ đến trước ngày 22/6/2024. Đối với số dư nợ còn lại đã quá hạn hoặc sắp đáo hạn, công ty đang đàm phán để gia hạn lịch trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay nay. 

Ngoài kế hoạch tái cấu trúc và gia hạn nợ vay trên, Hòa Bình cũng cho biết các phương án dòng tiền khác, bao gồm việc phát hành thêm cổ phiếu và thanh lý tài sản.

Trong đó, đối với kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu, Hòa Bình hiện đang trong quá trình làm việc để phát hành hoán đổi nợ và chào bán riêng lẻ. Công ty đã ký thỏa thuận với một số nhà thầu phụ hoặc nhà cung cấp về việc phát hành cổ phiếu HBC để hoán đổi nợ, đồng thời đang thương thảo với các nhà thầu phụ, nhà cung cấp khác về vấn đề này, cũng như đang thương thảo với các nhà đầu tư chiến lược về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ 274 triệu cổ phiếu, giá phát hành không thấp hơn 12.000 đồng/cp. 

Đối với kế hoạch thanh lý tài sản, Hòa Bình dự kiến sẽ thu được gần 1.065 tỷ đồng từ thanh lý một số máy móc và thiết bị cho một đối tác theo hợp đồng đã ký kết vào ngày 28/6 vừa qua. Tại ngày phát hành báo cáo tài chính này, các bên đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện hợp đồng chuyển nhượng này. 

 Nguồn: BCTC. 

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm toán cũng lưu ý người đọc đến việc Hòa Bình đã thực hiện một số nghiệp vụ tạm ứng khi chưa có đủ phê duyệt phù hợp. Các nghiệp vụ này sau đó đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty thông qua tại Biên bản họp HĐQT ngày 20/5 và các nghị quyết HĐQT tương ứng. 

Theo thuyết minh báo cáo tài chính của Hòa Bình, tại ngày 30/6, công ty đang ghi nhận hai khoản tạm ứng cho nhân viên chưa có đủ phê duyệt phù hợp, bao gồm tạm ứng 266 tỷ đồng để giải chấp 45 triệu cổ phiếu của gia đình Chủ tịch Lê Viết Hải tại các công ty chứng khoán làm tài sản thế chấp cho khoản vay ngân hàng của Hòa Bình; tạm ứng 99,5 tỷ đồng để mua 5 triệu cổ phiếu của Hòa Bình nhằm đảm bảo cho việc thực hiện thỏa thuận phát hành cổ phiếu cho Sanei Architecture Planning Co., Ltd. 

Ngoài ra, Hòa Bình cũng ghi nhận một khoản tạm ứng ngắn hạn 120 tỷ đồng cho Chủ tịch Lê Viết Hải để mua quyền sử dụng đất tại quận 12 (TP HCM) và hiện đang trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến giao dịch trên. Quyền sử dụng đất này hiện cũng đang được dùng làm tài sản thế chấp cho khoản vay ngân hàng của Hòa Bình. 

chọn
Toàn cảnh phương án quy hoạch cảng hàng không tại Đồng bằng sông Hồng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Hồ sơ Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định, trong đó có định hướng phát triển hàng không trên địa bàn vùng.