Tasco có lãi nhờ kiểm soát giá vốn và doanh thu tài chính, lượng tiền gửi tăng mạnh sau nửa đầu năm

Theo BCTC của Tasco, nửa đầu năm nay, nhờ kiểm soát giá vốn và tăng doanh thu tài chính, công ty lãi hơn 100 tỷ đồng trong khi cùng kỳ báo lỗ. Công ty đẩy mạnh đầu tư tài chính, lượng tiền gửi cũng cao gấp 5,4 lần sau 6 tháng đầu năm.

CTCP Tasco (mã chứng khoán: HUT) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu thuần đạt 220 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.

Trong đó, đóng góp 88% vào doanh thu trong quý là doanh thu hoạt động thu phí với 193 tỷ đồng, tăng 5%. Mặt khác, doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 46% và doanh thu bán hàng, cung cấp giảm 37%.

Giá vốn giảm 22%, biên lợi nhuận gộp tăng, công ty báo lãi gộp tăng 30% lên 107 tỷ đồng. Công ty cũng cho biết, lợi nhuận gộp từ hoạt động thu phí đường bộ BOT và thu phí không dừng tăng so với cùng kỳ. 

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính của Tasco cũng ghi nhận doanh thu tăng vọt, trong khi chi phí giảm do giảm chi phí lãi vay. Kết quả, công ty lãi sau thuế 13,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 49 tỷ đồng. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 460 tỷ đồng, giảm 1% và lãi sau thuế 102 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 73,6 tỷ đồng. 

Năm nay, mục tiêu lãi sau thuế của công ty là 250 tỷ đồng, như vậy, sau nửa đầu năm, công ty đã thực hiện được hơn 40% chỉ tiêu. 

 KQKD 6 tháng đầu năm của Tasco. (Nguồn: Hiền Minh tổng hợp). 

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong nửa đầu năm, tiền chi cho vay mua các công cụ nợ của đơn vị khác của Tasco là 463 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 36,8 tỷ đồng. Trái lại, công ty cũng thu hồi đầu tư góp vốn cho đơn vị khác 463 tỷ đồng  và thu hồi 249 tỷ đồng từ cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác, trong khi cùng kỳ, các khoản này lần lượt là 43,5 tỷ đồng và 63 tỷ đồng.  

Do đó, dòng tiền từ hoạt động đầu tư trong 6 tháng dương 168 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 23 tỷ đồng. 

Danh mục đầu tư tài chính của công ty tính tới thời điểm cuối quý II cũng cao gấp 2,1 lần so với đầu năm, trong đó, tiền gửi có kỳ hạn (ghi nhận ở mục đầu tư tài chính ngắn hạn) cao gấp 5,4 lần và đầu tư dài hạn vào các đơn vị liên doanh, liên kết, đơn vị khác cao gấp 1,5 lần so với thời điểm đầu năm.

Trái lại, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn tại các dự án khu nhà ở sinh thái, khu đô thị mới, dự án xây dựng nhà ở giảm 7,2% còn 641,5 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường BT, dự án khu đô thị và các công trình khác cũng giảm 12% còn 324 tỷ đồng. Tasco không thông tin cụ thể các dự án trên.  

Qua đó, tổng tài sản của Tasco đã tăng hơn 460 tỷ đồng lên 11.281 tỷ đồng.  

Tại thời điểm cuối quý II, nợ phải trả của Tasco là 7.359 tỷ đồng, cao gấp 1,9 lần vốn chủ sở hữu và tăng 5% so với đầu năm do tăng khoản phải trả ngắn hạn.

Chiếm gần 70% tổng nợ phải trả là nợ tài chính 5.027 tỷ đồng, giảm 4% so với thời điểm đầu năm, phần lớn là khoản vay ngân hàng nhằm thực hiện các dự án BOT, dự án xây dựng thu phí không dừng và kiểm soát tải trọng xe. Khoản nợ tài chính này đã giảm 4% so với thời điểm đầu năm. 

Tag:
chọn
Dự kiến quy hoạch mới 5 cây cầu kết nối Đồng Nai - Bình Dương
5 cây cầu mới kết nối Đồng Nai - Bình Dương gồm cầu Hiếu Liêm 2; cầu Tân An - Lạc An; cầu Tân Hiền - Thường Tân; cầu Thạnh Hội 2 và cầu Tân Ba - Bửu Long.