Thông tin chi tiết giá xi măng xây dựng trong quý II/2021

Giá vật liệu xây dựng quý II/2021 được Sở Xây dựng công bố theo quy định. Dưới đây là thông tin chi tiết của bảng giá xi măng xây dựng của các tỉnh thành.

Giá xi măng xây dựng của các tỉnh trong quý II/2021

Giá vật liệu xây dựng được xác định và công bố theo giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp. Đây là mức giá vật liệu đến hiện trường xây dựng (chân công trình).

Giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu không có ghi chú nào khác) được xác định và công bố giá theo giá thu thập tại khu vực trung tâm của các huyện, thành phố của các tỉnh và giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp.

Giá xi măng xây dựng tại Hà Nội

Giá xi măng xây dựng tại Hà Nội đang dao động trong khoảng 940.910 đồng/tấn đến 1.306.682 đồng/tấn. Giá xi măng bao PCB 40 Nghi Sơn được bán ra với giá cao nhất là 1.306.682 đồng/tấn và thấp nhất là xi măng rời PCB 30 Bút Sơn.

Thông tin chi tiết giá xi măng xây dựng trong quý II/2021 - Ảnh 1.

Bảng giá xi măng xây dựng tại Hà Nội ( Ảnh: vatlieuxaydung.org.vn)

Mức giá kê khai này được áp dụng từ tháng 6 cho đến khi có thông báo mới. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

Giá xi măng xây dựng tại TP Hồ Chí Minh

Giá xi măng xây dựng tại TP HCM được cập nhật tại 6 Công ty là Công ty Cổ phần Phát Triển Sài Gòn, Công ty TNHH Kinh doanh tiếp thị XM Fico-YTL, Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh, Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long, Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Giá xi măng xây dựng tại Công ty Cổ phần Phát Triển Sài Gòn

Tại Công ty Công ty Cổ phần Phát Triển Sài Gòn giá xi măng xây dựng gồm 6 loại và giá bán đang dao động từ 37.000 đồng/bao đến 110.000 đồng/bao

Thông tin chi tiết giá xi măng xây dựng trong quý II/2021 - Ảnh 2.

Bảng giá xi măng xây dựng tại Công ty Cổ phần Phát Triển Sài Gòn ( Ảnh: soxaydung.hochiminhcity.gov.vn)

Mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, giá đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện vận chuyển đến địa điểm giao hàng khu vực TP HCM, số lượng tối thiểu để vận chuyển là 5 -10 tấn/chuyến.

Mức giá trên được áp dụng từ ngày 2/1/2021 đến khi có thông báo mới

Giá xi măng xây dựng tại Công ty TNHH Kinh doanh tiếp thị XM Fico-YTL

Tại Công ty TNHH Kinh doanh tiếp thị XM Fico-YTL giá xi măng xây dựng được chia là 6 loại và có giá bán dao động trong mức 66.500 đồng/bao đến 80.000 đồng/bao.

Thông tin chi tiết giá xi măng xây dựng trong quý II/2021 - Ảnh 3.

Bảng giá xi măng xây dựng tại Công ty TNHH Kinh doanh tiếp thị XM Fico-YTL ( Ảnh: soxaydung.hochiminhcity.gov.vn)

Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và không bao gồm chi phí vận chuyển

Giá xi măng xây dựng tại Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh

Giá xi măng Công Thanh PCB40 theo quy chế 50kb đang có giá bán là 82.045 đồng/bao

Thông tin chi tiết giá xi măng xây dựng trong quý II/2021 - Ảnh 4.

Bảng giá xi măng xây dựng tại Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh ( Ảnh: soxaydung.hochiminhcity.gov.vn)

Mức giá được áp dụng từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2021, giá đã bao gồm thuế VAT 10%.

Giá xi măng xây dựng tại Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long

Giá xi măng bán ra ở mức 80.000 đồng/bao đối với xi măng Vicem Hạ Long PCB 40 và 1.500.000 đồng/tấn đối với xi măng Vicem Hạ Long PCB 50.

Thông tin chi tiết giá xi măng xây dựng trong quý II/2021 - Ảnh 5.

Bảng giá xi măng xây dựng tại Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long ( Ảnh: soxaydung.hochiminhcity.gov.vn)

Mức giá được áp dụng từ ngày 1/1/2021 đến ngày 1/1/2022, giá đã bao gồm thuế VAT 10%.

Giá xi măng xây dựng tại Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long

Giá xi măng tại công ty Thăng Long gồm 2 loại là xi măng bao PCB40 và xi măng rời PCB50 với giá bán lần lượt là 70.000 đồng/bao và 1.220.000 đồng/tấn.

Thông tin chi tiết giá xi măng xây dựng trong quý II/2021 - Ảnh 6.

Bảng giá xi măng xây dựng tại Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long( Ảnh: soxaydung.hochiminhcity.gov.vn)

Mức giá được áp dụng từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2021, giá đã bao gồm thuế VAT 10%.

Giá xi măng xây dựng tại Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Giá xi măng tại Công ty Hà Tiên 1 được chia làm 13 loại và đang có giá bán từ 1.325.000 đồng/tấn.

Thông tin chi tiết giá xi măng xây dựng trong quý II/2021 - Ảnh 7.

Bảng giá xi măng xây dựng tại Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 ( Ảnh: soxaydung.hochiminhcity.gov.vn)

Mức giá được áp dụng từ ngày 14/5/2021 đến khi có thông báo mới, giá đã bao gồm thuế VAT 10%.

Giá xi măng xây dựng tại Đà Nẵng

Giá xi măng xây dựng tại Đà Nẵng gồm 5 loại và có giá bán cao nhất là 1.800.000 đồng/tấn và giá bán thấp nhất là 1.260.000 đồng/tấn

Thông tin chi tiết giá xi măng xây dựng trong quý II/2021 - Ảnh 8.

Bảng giá xi măng xây dựng tại Đà Nẵng ( Ảnh: sxd.danang.gov.vn)

Mức giá trên đã bao gồm VAT 10% được áp dụng từ 15/7/2021 đến khi có thông báo mới.

Giá xi măng xây dựng tại Đồng Nai

Giá xi măng tại Đồng Nai đang dao động trong mức 75.000 đồng/bao đến 190.000 đồng/bao

Thông tin chi tiết giá xi măng xây dựng trong quý II/2021 - Ảnh 9.

Bảng giá xi măng xây dựng tại Đồng Nai ( Ảnh: sxd.dongnai.gov.vn)

Mức giá trên chưa bao gồm VAT 10% được áp dụng từ 5/2021 đến khi có thông báo mới.

Giá xi măng xây dựng tại Quảng Bình

Giá xi măng tại Quảng Bình đang có giá bán cao nhất 1.650.000 đồng/kg và thấp nhất là 1.000.000 đồng/kg.

Thông tin chi tiết giá xi măng xây dựng trong quý II/2021 - Ảnh 10.

Bảng giá xi măng xây dựng tại Quảng Bình ( Ảnh: sxd.quangbinh.gov.vn)

Mức giá được áp dụng từ 5/2021 đến khi có thông báo mới.

chọn