Thuduc House tăng lãi 112% trong quý I nhờ hoàn nhập các chi phí, chưa giảm được khoản nợ thuế

Quý I/2022, mặc dù doanh thu thuần giảm 94%, song, nhờ các khoản hoàn nhập ghi nhận tại chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp, Thuduc House báo lãi tăng 112% so với cùng kỳ.

Lãi tăng vọt nhờ hoàn nhập các khoản chi phí

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu thuần 19,8 tỷ đồng. 

Mặc dù doanh thu từ cung cấp dịch vụ và từ kinh doanh bất động sản đầu tư của công ty tăng, song, các nguồn thu chính trong quý I/2021 là bán hàng hóa thành phẩm và bán hàng bất động sản đều ghi nhận giảm lần lượt 97% và 98% trong ba tháng đầu năm, kéo theo tổng doanh thu thuần quý I/2022 của Thuduc House giảm 94% so với cùng kỳ. 

Giá vốn hàng bán của công ty giảm 90% so với cùng kỳ nhưng vẫn lớn hơn doanh thu thuần, do đó, công ty báo lỗ gộp 2,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 96 tỷ đồng.

 Tổng hợp: Hiền Minh. 

Doanh thu từ hoạt động tài chính của Thuduc House đạt 10,3 tỷ đồng, tăng 255% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ lãi từ thanh lý các khoản đầu tư. Bên cạnh đó, công ty cũng có thêm 51,8 tỷ đồng nhờ hoàn nhập giảm giá các khoản đầu tư (ghi nhận tại mục chi phí tài chính), đồng thời hoàn nhập dự phòng 20,6 tỷ đồng (ghi nhận tại mục chi phí quản lý doanh nghiệp).

Qua đó, công ty ghi nhận lãi trước thuế hơn 59,4 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.

Trong quý, công ty không ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại công ty mẹ, đồng thời phần chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty con giảm mạnh so với cùng kỳ. Do đó, lãi sau thuế của Thuduc House tăng 112%, đạt gần 59,4 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 17,3% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022.

Tăng quy mô tài sản tăng do tăng khoản phải thu, chưa trả xong nợ thuế

Tính đến thời điểm ngày 31/3/2022, tổng tài sản của Thuduc House là 1.891 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Thuduc House là các khoản phải thu ngắn hạn 654,7 tỷ đồng, tăng 11,5%, chủ yếu nhờ tăng tại các khoản phải thu khác. Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận khoản phải thu 365,5 tỷ đồng đối với các khoản tạm nộp cho cơ quan chức năng Nhà nước, không đổi so với thời điểm đầu năm. 

Ở chiều ngược lại, các khoản phải thu về hợp đồng hợp tác kinh doanh giảm 16% còn 350 tỷ đồng. Đây là các khoản mà Thuduc House phải thu từ các bên hợp tác kinh doanh để đầu tư các dự án 39-41-43 Võ Văn Kiệt; dự án nhà ở TDH Tocontap; dự án 26 ha, giai đoạn 2 - khu dân cư Trung Tâm tại Long An; dự án Khu nhà ở và Trung tâm thương mại Phước Long B, quận 9; dự án Cao ốc Văn phòng Xanh tại 219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh và dự án Khu nhà ở Bình An.  

Giá trị tồn kho của Thuduc House tại thời điểm cuối quý I/2022 là 598 tỷ đồng, giảm 2% so với thời điểm đầu năm. Chiếm phần lớn trong tổng tồn kho là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản như dự án Khu phức hợp Centum Wealth TP HCM (173 tỷ đồng), dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại Long Hội, Long An (166 tỷ đồng), dự án Golden Hill, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu (151 tỷ đồng),...

 Danh mục tồn kho tại các dự án BĐS của Thuduc House. (Nguồn: BCTC quý I/2022 của Thuduc House). 

Về phần nợ tài chính, sau khi đẩy hết nợ tài chính tại thời điểm cuối năm 2021, Thuduc House đã ghi nhận thêm khoản vay ngắn hạn 10 tỷ đồng sau ba tháng kinh doanh đầu năm 2022.  

Bên cạnh đó, trong tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý I/2022, công ty vẫn ghi nhận khoản phải nộp theo các quyết định của Cục thuế là gần 477 tỷ đồng, không đổi so với thời điểm đầu năm. 

chọn