Tiến độ tháo gỡ vướng mắc cho các dự án nhà ở tại TP HCM

6/11 đơn vị đã có văn bản gửi chủ đầu tư về giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án bất động sản, đồng thời, có văn bản báo cáo gửi về Sở Xây dựng TP HCM.

Mới đây, Sở Xây dựng TP HCM đã có văn bản về việc giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp về tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản nhà ở thương mại, nhà ở xã hội do Hiệp hội bất động sản thành phố (HoREA) tổng hợp báo cáo.

Theo đó, đến nay, HoREA đã có tổng cộng 4 công văn tổng hợp kiến nghị của các doanh nghiệp đề nghị xem xét tháo gỡ “vướng mắc” cho 116 dự án bất động sản, nhà ở thương mại gửi UBND thành phố.

Tổng hợp phân loại thẩm quyền giải quyết theo nội dung vướng mắc cho các đơn vị gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Chi Cục Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính, Cục Thuế, UBND TP Thủ Đức, UBND quận, huyện, Ban quản lý khu nam.

Sở Xây dựng đã có các công văn đề nghị 11 đơn vị nêu trên có văn bản gửi chủ đầu tư về giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án bất động sản, đồng thời, có văn bản báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết theo biểu mẫu đính kèm, gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.

Đến nay, đã có 6/11 đơn vị có báo cáo, bao gồm Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý khu nam, Chi Cục Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND TP Thủ Đức.

Trong đó Chi Cục Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có báo cáo kết quả giải quyết nhưng không nêu rõ kết quả thực hiện và không thực hiện theo biểu mẫu đính kèm.

5 đơn vị chưa có báo cáo tiến độ giải quyết, gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường (71 dự án), Sở Kế hoạch và Đầu tư (28 dự án), UBND huyện Nhà Bè (1 dự án), UBND huyện Bình Chánh (1 dự án), Sở Tài chính (1 dự án). 

UBND thành phố cũng đã có công văn đề nghị các đơn vị chưa có báo cáo tiến độ giải quyết và có báo cáo kết quả giải quyết nhưng không nêu rõ kết quả thực hiện, không thực hiện theo biểu mẫu khẩn trương thực hiện theo tổng hợp, phân nhóm của Sở Xây dựng, có văn bản gửi chủ đầu tư để giải quyết các khó khăn, vướng mắc; và có văn bản báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết về Sở Xây dựng để tổng hợp. 

chọn
Giá nhà leo thang, chuyên gia gợi ý mô hình 'thuê để sở hữu'
Giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng vượt quá khả năng chi trả của người dân. Chuyên gia CBRE đề xuất có thể tham khảo mô hình thuê để sở hữu đã được áp dụng thành công trên thế giới.