Tiếp tục lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đến khi Quốc hội thông qua

Trong thời gian tới, việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) sẽ được tiếp tục thực hiện cho đến khi dự án Luật được Quốc hội thông qua.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 164 ngày 18/3 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, trong thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức và nhân dân đã khẩn trương tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Việc lấy ý kiến nhân dân đối đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài; phát huy quyền làm chủ; huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn thể các tầng lớp nhân dân.

Trong thời gian tới, việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) sẽ được tiếp tục thực hiện cho đến khi dự án luật được Quốc hội thông qua. Chính phủ mong tiếp tục nhận được ý kiến góp ý của các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài đối với dự thảo luật.

Hoàn thiện dự án Luật đất đai (sửa đổi) trình Chính phủ trước ngày 1/4

Để bảo đảm việc tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của nhân dân bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Nghị quyết số 671 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 170 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (đồng thời gửi Ủy ban Kinh tế Quốc hội) theo đúng thời gian đã nêu trong Kế hoạch của Chính phủ, chậm nhất trước ngày 20/3.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ đôn đốc việc gửi báo cáo theo đúng Kế hoạch của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các trường hợp chậm trễ trong việc gửi báo cáo.

Thủ tướng yêu cầu tập trung mọi nguồn lực để tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, toàn diện, khách quan tất cả ý kiến của nhân dân, bảo đảm chất lượng và thời hạn đã nêu trong Kế hoạch của Chính phủ để xây dựng Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), đồng thời hoàn thiện dự án Luật đất đai (sửa đổi) trình Chính phủ trước ngày 1/4.

Gần 8.000 lượt ý kiến góp ý sửa Luật Đất đai trên website lấy ý kiến Nhân dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường. (Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Trước đó, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được thực hiện từ ngày 3/1 và kết thúc vào ngày 15/3 theo Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tính đến hết ngày 15/3, website luatdatdai.monre.gov.vn đã nhận được 7.979 lượt ý kiến. Bộ cũng nhận được 84 ý kiến góp ý bằng văn bản, trong đó có 22 ý kiến của tổ chức.Chương "Chế độ sử dụng các loại đất" của dự thảo luật nhận được nhiều ý kiến góp ý nhất với 1.209 ý kiến.

chọn
TP HCM chốt phương án điều chỉnh quy hoạch chung
Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 vừa được thông qua, thành phố dự kiến hình thành và phát triển thành 5 phân vùng.