Toàn cảnh vị trí quy hoạch cầu vượt sông Bùi nối TT Xuân Mai với xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội

Một cầu vượt sông Bùi dự kiến được xây dựng kết nối thị trấn Xuân Mai với xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

 Sơ đồ vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Bùi. 

 Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo các giai đoạn trong quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030, một cầu vượt sông Bùi dự kiến được xây dựng kết nối thị trấn Xuân Mai với xã Thủy Xuân Tiên. 

Theo quy hoạch, đây là cây cầu vượt sông Bùi trên tuyến đường kết nối đường Hồ Chí Minh từ thị trấn Xuân Mai với các xã Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến và Hoàng Văn Thụ của huyện Chương Mỹ.

Cụ thể, đây là cây cầu đi qua khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai và xã Thủy Xuân Tiên, cầu sát với cầu vượt sông Bùi trên đường Hồ Chí Minh nối 2 địa phương này.

Đáng chú ý, bên phía thị trấn Xuân Mai, cầu sẽ đi qua nhiều nhà dân ở khu Đồng Vai.

Tương tự, bên phía xã Thủy Xuân Tiên, một số nhà dân cũng sẽ bị thu hồi khi xây dựng đường và cầu.

Bên phía xã Thủy Xuân Tiên, cầu sẽ đi qua khu vực hiện đang là siêu thị Lan Chi.

Một số nhà dân có thể bị thu hồi khi xây dựng đường và cầu qua địa bàn xã Thủy Xuân Tiên.

Từ xã Thủy Xuân Tiên, đường hướng về xã Tân Tiến và Hoàng Văn Thụ.

Đây cũng là tuyến đường và cầu có trong quy hoạch phân khu đô thị Xuân Mai.

Đây là một trong nhiều cây cầu vượt sông Bùi ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội được quy hoạch.