TP Đà Nẵng đang chi tiền hỗ trợ cho người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng từ ngày 29/4 đã bắt đầu chi tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, chính quyền TP Đà Nẵng chi tiền hỗ trợ cho nhóm đầu tiên là người có công cách mạng qua đường bưu điện.

Tiền hỗ trợ cũng sẽ được trao cho nhóm bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo bắt đầu từ tuần tới, ngày 4/5.

Mỗi đối tượng sẽ nhận được hỗ trợ trong 3 tháng, trong đó nhóm người có công, bảo trợ xã hội cùng được nhận 500.000 đồng /tháng, nhóm hộ nghèo và cận nghèo là 250.0000 đồng/khẩu/tháng.

TP Đà Nẵng đang chi tiền hỗ trợ cho người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Công an phường Nại Hiên Đông, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận Sơn Trà tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn phường. (Ảnh: phường Nại Hiên Đông).

Đối với nhóm đối tượng như công nhân, người lao động mất việc, hộ kinh doanh cá thể... UBND các phường, xã triển khai khảo sát, rà soát trên nguyên tắc đầy đủ, chính xác, bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng đối tượng; đồng thời, giám sát chặt chẽ việc chi hỗ trợ cho các đối tượng, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Dự kiến đầu tháng 5, tiền hỗ trợ sẽ được chi cho nhóm đối tượng này.

Tổng kinh phí thực hiện dự kiến: 308,731 tỉ đồng, trong đó nguồn ngân sách Trung ương dự kiến: 83,640 tỉ đồng; nguồn ngân sách của TP Đà Nẵng dự kiến: 225,091 tỉ đồng.

Theo bà Phan Thị Thúy Linh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, tổng số đối tượng, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ước tính hơn 113.000 trường hợp.

Trong đó, nhóm đối tượng người có công với cách mạng 17.325 người; nhóm bảo trợ xã hội 28.634 người; nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo 16.278 hộ; nhóm người lao động 39.200 người; nhóm hộ kinh doanh cá thể 12.000 hộ.

chọn