TTC Land bổ nhiệm tân Phó Tổng giám đốc trong nửa năm

Bà Lê Trần Bích Thùy sẽ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp kể từ ngày 4/4 đến hết ngày 3/10.

HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã chứng khoán: SCR) vừa công bố bổ nhiệm bà Lê Trần Bích Thùy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp kể từ ngày 4/4 đến hết ngày 3/10.

 (Ảnh: TTC Land).

Như vậy Ban Giám đốc của TTC Land hiện có Tổng giám đốc Võ Quốc Khánh, bên cạnh bà Thùy, Phó Tổng giám đốc còn có bà Phạm Thị Khuê và ông Huỳnh Sơn Trung.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, ngày 25/3 vừa qua, TTC Land đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với ông Phạm Thanh Hùng. Trước đó vào ngày 3/1, ông Phạm Thanh Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 3/1 đến hết ngày 2/7, như vậy ông Hùng rời ghế Phó Tổng giám đốc sớm so với thời gian được công bố trước đó. TTC Land cũng đã miễn nhiệm chức vụ Kế Toán trưởng công ty đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thảo từ ngày 4/4.

Trong năm 2021, tổng tài sản của TTC Land 9.800 tỷ đồng, giảm 14,2% so với năm 2020, doanh thu thuần năm 2021 đạt 1.600 tỷ đồng bằng 118,3 % so với năm 2020 và bằng 105,2% kế hoạch.

Năm 2022 TTC Land hướng tới đạt lợi nhuận trước thuế là 300 tỷ đồng tăng 23,9%, doanh thu thuần đạt 2.100 tỷ đồng tăng 26,8%. Bên cạnh năm 2022 TTC Land cũng hướng tới mục tiêu tăng vốn điều lệ từ 3.664 tỷ đồng lên 4.653 tỷ đồng.

Về định hướng phát triển quỹ đất, tính tới cuối năm 2021, TTC Land đang sở hữu nhiều dự án với quỹ đất được phân bố tại TP.HCM và các khu vực lân cận khác. Để đảm bảo cho chiến lược tăng trưởng đến năm 2025, ngoài các dự án hiện hữu, TTC Land tiếp tục tìm kiếm những dự án mới thuộc các khu đô thị vệ tinh ven TP HCM như Đông Nai, Long An, nơi có đầu tư hạ tầng mạnh, ưu tiên đất sạch, có pháp lý rõ ràng đế M&A.

 

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.