VCBS: Giao thông Đèo Cả (HHV) còn nhiều dư địa mở rộng danh mục hạ tầng đầu tư

VCBS cho rằng Giao thông Đèo Cả còn nhiều dư địa mở rộng danh mục hạ tầng đầu tư nhờ lợi thế từ nhận chuyển giao các dự án BOT từ Tập đoàn Đèo Cả (công ty mẹ). Bên cạnh đó, dòng tiền dồi dào từ các trạm thu phí và mức độ sử dụng tài sản lưu động thấp giúp công ty còn nhiều dư địa để tham gia các gói thầu xây lắp.

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) đang có kế hoạch đẩy mạnh tham gia lĩnh vực xây lắp hạ tầng giao thông và dự kiến mảng này trở thành động lực đóng góp chính cho tăng trưởng kết quả kinh doanh trong giai đoạn tới.

VCBS cho rằng Giao thông Đèo Cả có nhiều lợi thế thế để tham gia các dự án cao tốc với vai trò tổng thầu nhờ hưởng lợi từ danh tiếng và năng lực của công ty mẹ (Tập đoàn Đèo Cả) cùng với nguồn việc lớn tại các dự án cao tốc do Tập đoàn Đèo Cả là chủ đầu tư PPP.

Bên cạnh đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Tập đoàn Đèo Cả có kế hoạch đầu tư 3 dự án BOT với mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2023 – 2026, mang đến dư địa lớn cho Giao thông Đèo Cả trong trường hợp các dự án dần được chuyển giao cho công ty.

Nguồn: VCBS.

Ngoài ra, dòng tiền dồi dào từ các trạm thu phí và mức độ sử dụng tài sản lưu động thấp giúp Giao thông Đèo Cả còn nhiều dư địa để tham gia các gói thầu xây lắp (thường thâm hụt dòng tiền và có nhu cầu vốn lưu động cao), đồng thời, có khả năng chống chịu và đảm bảo tiến độ khi thị trường không thuận lợi.

Doanh thu vận hành các trạm thu phí ghi nhận xu hướng phục hồi tích cực từ năm 2022 khi hoạt động đi lại được nối lại sau giai đoạn giãn cách. Với dòng tiền 300 - 400 tỷ đồng mỗi năm từ các trạm thu phí, Giao thông Đèo Cả có thể duy trì khả năng trả cổ tức tiền mặt và đẩy mạnh các hoạt động đầu tư.

Biên lợi nhuận hoạt động thu phí dự kiến được cải thiện trong dài hạn nhờ khả năng tăng giá vé 15-18% mỗi 3 năm, lưu lượng xe qua cao tốc tăng qua các năm cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế, phổ biến xe hơi và xu hướng chuyển dịch sử dụng cao tốc cho các chặng di chuyển dài thay thế cho các tuyến quốc lộ.

VCBS dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng năm 2022 của công ty đạt 2.038 tỷ đồng và 286 tỷ đồng, tương ứng tăng 9,5% và 6,3% so với cùng kỳ. Cho năm 2023, doanh thu thuần ước đạt 2.482 tỷ đồng, tăng 22%, lợi nhuận ròng đạt 345 tỷ đồng, tăng 21%. 

chọn
Lợi nhuận Văn Phú vượt 14% mục tiêu năm, rót tiền cho các dự án tại Thanh Hóa, Bắc Giang
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Văn Phú tăng 43% so với cùng kỳ nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp tại các dự án tăng. Tại thời điểm cuối năm 2022, công ty ghi nhận chi phí