Vị trí 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Theo qui hoạch, có 4 đường sẽ mở ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Đặng Xá nằm ở bờ nam sông Đuống. Phía tây bắc giáp xã Cổ Bi; phía đông bắc giáp đê sông Đuống; phía đông nam giáp xã Phú Thị; phía tây nam giáp TT Trâu Quỳ. (Nguồn ảnh: Google).

1. Tuyến đường từ QL1A qua KĐT Đặng Xá đến QL17

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá đáng chú ý có tuyến từ QL1A qua KĐT Đặng Xá đến QL17 dài khoảng 3,4 km. Trong đó đoạn qua xã Đặng Xá dài khoảng 800m. Đoạn tuyến này trên thực tế trùng với một phần đường hiện hữu bao quanh KĐT Đặng Xá. Đây cũng là một tuyến đường quan trọng khi khu vực này qui hoạch có ga Cổ Bi. Tuyến theo qui hoạch kết thúc ở QL17 (đối diện đường 181, đoạn nghĩa trang làng Sủi).

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường từ QL1A qua KĐT Đặng Xá đến QL17. (Nguồn ảnh: Google).

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đường này đi qua khu vực KĐT Đặng Xá, trùng với một phần đường hiện hữu bao quanh KĐT này.

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 4.

Từ KĐT Đặng Xá, tuyến kéo dài và kết thúc ở QL17 đoạn đối diện đường 181.

2. Tuyến nối đường mục 1 với Ỷ Lan

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá đáng chú ý có tuyến nối đường mục 1 với Ỷ Lan dài khoảng 1,7 km. Đoạn qua xã Đặng Xá khoảng 1,17 km. Tuyến đường này có điểm đầu ở đường tại mục 1 đoạn cách KĐT Đặng Xá khoáng 368 m. Tuyến đường này cơ bản đi thẳng, giao với đường Ỷ Lan đoạn UBND xã Đặng Xá. Tuyến kết thúc khi giao với tuyến đường đi qua thôn Hoàng Long.

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến nối đường mục 1 với Ỷ Lan (màu xanh). (Nguồn ảnh: Google).

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 6.

Tuyến đường này có điểm đầu ở đường tại mục 1 đoạn cách KĐT Đặng Xá khoáng 368 m.

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 7.

Tuyến đường này phần lớn đi qua khu vực cánh đồng của xã Đặng Xá.

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến đường này cơ bản đi thẳng, giao với đường Ỷ Lan đoạn UBND xã Đặng Xá. Tuyến kết thúc khi giao với tuyến đường đi qua thôn Hoàng Long.

3. Đường bao quanh khu vực trạm y tế, trường tiểu học Đặng Xá

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá đang chú ý có tuyến đường bao quanh khu vực Trạm y tế, trường tiểu học và mầm non Đặng Xá dài khoảng 1,5 km. Tuyến dường này có điểm đầu ở đường Ỷ Lan, đoạn lối vào Đình thôn Lời.

Tuyến hướng về thôn Lớ sau đó chạy vuông góc qua thôn Đặng, thôn Cự Đà và hướng ra đường Ỷ Lan đoạn trường mầm non Đặng Xá.

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 10.

Tuyến đường theo qui hoạch trên thực tế đi qua nhiều thôn, trùng với nhiều đoạn đường liên thôn.

4. Đường trục KĐT Đặng Xá mở rộng

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá đáng chú ý có tuyến đường trục của KĐT Đặng Xá mở rộng khoảng 700 m. Trên thực tế đây là một phần của đường từ Cổ Bi đến Nguyễn Huy Nhuận (QL17) theo qui hoạch.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường trục qua KĐT Đặng Xá mở rộng. (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 12.

Đây là một phần của tuyến đường nối Cổ Bi với QL17.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 13.

Theo qui hoạch, tuyến đường này qua KĐT Đặng Xá sẽ được mở rộng.