Vị trí ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội

Theo qui hoạch, có ba đường sẽ mở ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 1.

Sài Sơn là một xã thuộc huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Xã Sài Sơn có 6 thôn: Đa Phúc, Thụy Khuê, Khánh Tân, Sài Khê, Phúc Đức và Năm Trại. Nơi đây có địa danh Chùa Thầy nổi tiếng. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối TL80 với DT421B

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn đáng chú ý có tuyến nối TL80 với đường DT421B dài khoảng 2,9 km. Đoạn thuộc địa bàn xã Sài Sơn dài khoảng 1,9 km. Tuyến đường này có trên thực tế có điểm đầu trùng với Trường THPT Phan Huy Chú từ đường DT421B. Đoạn đầu này hiện đã xây dựng một phần.

Đến đoạn gần với nút giao đường Từ Đạo Hạnh, tuyến rẽ nhánh về đường từ Đại lộ Thăng Long vào Tuần Châu Ecopark. Trên địa bàn xã Sài Sơn, tuyến kết thúc ở khu vực cánh đồng bên hông KCN Thạch Thất. 

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ đường nối TL80 với DT421B qua địa bàn xã Sài Sơn. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 3.

Trên thực tế, đoạn đầu của tuyến đã xây dựng một phần từ đường DT421B hướng vào khu vực Tuần Châu Ecopark.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến rẽ đi trùng và rẽ nhánh ở nút giao Từ Đạo Hạnh.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 5.

Tuyến đường này cắt đường từ Đại lộ Thăng Long vào Tuần Châu Ecopark. Cách nút giao vào Tuần Châu Ecopark khoảng 370.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 6.

Đoạn tuyến nhìn từ bên hông KCN Thạch Thất.

2. Đường từ Đại lộ Thăng Long đến DT420

 Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn đáng chú ý có tuyến nối Đại lộ Thăng Long đến đường DT420 dài khoảng 4,7 km. Đoạn đầu tuyến từ Đại lộ Thăng Long vào Tuần Châu Ecopark đã xây dựng. Từ Tuần Châu Ecopark, tuyến đi qua khu vực cánh đồng của xã Sài Sơn và kết thúc ở đường DT420 cách nút giao với đường DT421B khoảng 800 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đến DT420. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến đường này trên thực tế đã xây dựng đoạn nối từ Đại lộ Thăng Long vào khu đô thị Sunny Gartden.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 9.

Đoạn tuyến qua khu vực KCN Thạch Thất vào Tuần Châu Ecopark.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 10.

Đoạn nút giao ở khu vực Tuần Châu Ecopark cũng đã xây dựng hoàn thiện.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 11.

Từ khu vực Tuần Châu Ecopark, tuyến hoàn toàn đi qua khu vực cánh đồng của xã Sài Sơn.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 12.

Đoạn cuối tuyến ở đường DT420, đoạn cách nút giao với đường DT421B khoảng 800m.

3. Tuyến đường bên hông KĐT Sunny Garden

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn đáng chú ý có tuyến nối đường DT421B với đường từ Đại lộ Thăng Long vào Tuần Châu Ecopark dài khoảng 1,1 km. Tuyến có điểm dầu ở đường DT 421B, cạnh Bữu điện Việt Nam xã Sài Sơn. Tuyến đi bên hông KĐT Sunny Garden và kết thúc ở đường mục 2. Trên thực tế, tuyến đường này đang xây dựng từ đường DT421B.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 13.

Sơ đồ tuyến đường bên hông KĐT Sunny Garden. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 14.

Tuyến đường có điểm đầu ở đường DT421B, đoạn Bưu điện Việt Nam xã Sài Sơn. Tuyến đi qua bên hông KĐT Sunny Garden và trường THPT Phan Huy Chú. Đoạn đầu của tuyến đường này đang xây dựng.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 15.

Đây là tuyến đường mở rộng của đường nội bộ KĐT Sunny Garen.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 16.

Tuyến kết thúc khi giao với đường từ Đại lộ Thăng Long vào KCN Thạch Thất và KĐT Sunny Garden.