Vị trí ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội

Theo qui hoạch, có ba đường sẽ mở ở xã Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 1.

Phượng Cách là một xã thuộc huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, có diện tích 2,56 km2. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối DT421B với Phượng Cách

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phượng Cách huyện Quốc Oai đáng chú ý có tuyến nối đường DT421B với Phượng Cách dài khoảng 1,9 km. Tuyến có điểm đầu ở đoạn cánh đồng bên hông KĐT Sunny Garden, tuyến giao với đường DT421B đoạn nghĩa trang nhân dân xã Phượng Cách. Tuyến đường này đi phía sau UBND xã Phượng Cách và kết thúc ở đường Phượng Cách đoạn trường Tiểu học Phượng Cách.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường nối DT421B với Phượng Cách. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đường này có điểm đầu ở khu vực cánh đồng bên hông KĐT Sunny Garden. Tuyến nối sang KCN Thạch Thất.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến đi song song với lối vào KĐT Sunny Garden từ đường DT421B.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 5.

Tuyến đường này giao cắt với đường DT421B đoạn qua nghĩa trang nhân dân xã Phượng Cách và hướng về phía sau UBND xã Phượng Cách.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 6.

Từ UBND xã Phượng Cách, tuyến đi gần trùng với con đường của xã này.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 7.

Đoạn cuối của tuyến đi phía sau trường Tiểu học Phượng Cách và kết thúc ở đường Phượng Cách.

2. Đường từ KĐT Sunny Garden đến KCN Thạch Thất

 Đướng sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phượng Cách đáng chú ý có tuyến từ KĐT Sunny Garden đến KCN Thạch Thất dài khoảng 1,4 km. Đoạn thuộc địa bàn xã Phượng Cách dài khoảng 550 m. Tuyến đường này có điểm đầu ở KĐT Sunny Garden đoạn hồ nước. Tuyến đi thẳng cho đến khi hết địa bàn xã Phượng Cách.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường từ KĐT Sunny Garden đến KCN Thạch Thất. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 9.

Tuyến có điểm đầu nối tiếp đường qua khu vực hồ nước ở KĐT Sunny Garden.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 10.

Trên địa bàn xã Phượng Cách, tuyến chỉ dài khoảng 550 m và kết thúc đoạn cánh đồng giáp ranh với xã Yên Sơn.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 11.

Tuyến đường qua xã Phượng Cách nhìn từ KĐT Sunny Garden.

3. Đường nối DT421B với KCN Thạch Thất

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phượng Cách đáng chú ý có tuyến nối DT 421B với KCN Thạch Thất dài khoảng 1 km. Trong đó, đoạn thuộc địa bàn xã Phượng Cách dài khoảng 500 m. Tuyến đường này trên thực tế đã thi công một đoạn hiện là lối vào sân bóng Thăng Long trên đường DT421B.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 12.

Sơ đồ tuyến đường nối DT421B với KCN Thạch Thất. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 13.

Tuyến đường này trên thực tế đã thi công một đoạn ngắn đầu đường DT 421B, đoạn lối vào sân bóng Thăng Long.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 14.

Tuyến chủ yếu đi qua khu vực cánh động của xã Phượng Cách, và có giao cắt với tuyến dường ở mục 2.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 15.

Tuyến nối thẳng sang KCN Thạch Thất vào đoạn đường đôi qua Nhà máy KL Window.