Vị trí ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội

Theo qui hoạch, có ba đường sẽ mở ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 1.

Ngọc Mỹ là một xã của huyện Quốc Oai, có diện tích 5,56 km2. Đại lộ Thăng Long có một đoạn đi qua địa bàn xã này. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối Đại lộ Thăng Long với 412B

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ đáng chú ý có tuyến nối Đại lộ Thăng Long với 412B dài khoảng 3,5 km. Trên thực tế đây là tuyến đường trục chính của KĐT Quốc Oai hiện đang xây dựng.

Tuyến có điểm đầu ở Đại lộ Thăng Long đoạn lối vào thôn Đồng Bụt (Ngọc Mỹ). Tuyến đi qua khu vực cánh đồng, trường tiểu học Phú Mỹ, giao với đường 412B và kết thúc tại nút giao 412B - đường Phủ Quốc. 

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ đường nối Đại lộ Thăng Long với 412B. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở Đại lộ Thăng Long đoạn lối vào thôn Đồng Bụt (Ngọc Mỹ).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến đường này chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng của xã Ngọc Mỹ.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 5.

Toàn tuyến hiện đang tiến hành thi công.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 6.

Nhiều đoạn ngắn chưa giải phóng mặt bằng.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 7.

Tuyến đường đi qua thôn Phú Mỹ đoạn sát trường tiểu học Phú Mỹ.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến đi sát bên hông trường tiểu học.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 9.

Tuyến kết thúc ở nút giao 412B-Phủ Quốc.

2. Đường nối Đại lộ Thăng Long với Phủ Quốc

 Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ đáng chú ý có tuyến nối Đại lộ Thăng Long với đường Phú Quốc dài khoảng 1,7 km. Tuyến có điểm đầu ở cầu vượt TL80 trên đường Đại lộ Thăng Long, tuyến đi qua phía sau trường Tiểu học Ngọc Mỹ, qua gần chùa Thạch Thán và kết thúc ở đường Phủ Quốc đoạn gần trường mầm non Thạch Thán.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 10.

Sơ đồ đường nối Đại lộ Thăng Long với Phủ Quốc. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 11.

Tuyến có điểm đầu ở cầu vượt TL80.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến đi qua phía sau trường tiểu học Ngọc Mỹ, qua làng nghề mộc Ngọc Than.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 13.

Tuyến giao với đường Phủ Quốc đoạn ngã tư gần trường mầm non Thạch Thán.

3. Đường nối TL412B với Nghĩa Hương

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ đáng chú ý có tuyến nối TL412B với Nghĩa Hương dài khoảng 1,3 km. Tuyến có điểm đầu ở TL412B đoạn cách nút giao với đường Phủ Quốc khoảng 720 m. Tuyến giao với đường Nghĩa Hương đoạn ngã 3 cách nghĩa trang Liệt sĩ xã Nghĩa Hương khoáng 200 m, sau đó kết thúc ở đoạn trại gà Văn Trường.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 14.

Sơ đồ đường nối TL412B với Nghĩa Hương. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 15.

Tuyến có điểm đầu ở TL412B đoạn cách nút giao với đường Phủ Quốc khoảng 720 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 16.

Tuyến giao với đường Nghĩa Hương đoạn ngã 3 cách nghĩa trang Liệt sĩ xã Nghĩa Hương khoáng 200 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 17.

Sau đó kết thúc ở đoạn trại gà Văn Trường.