Vị trí ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội

Theo qui hoạch, có ba đường sẽ mở ở xã Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Thạch Thán nằm ở phía Tây huyện Quốc Oai; Phía Bắc giáp thị trấn Quốc Oai và xã Ngọc Mỹ; Phía Nam giáp xã Đồng Quang; Phía Tây giáp xã Ngọc Mỹ; Phía Đông giáp thị trấn Quốc Oai và xã Đồng Quang. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường từ UBND xã Thạch Thán sang xã Đồng Quang

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Thạch Thán đáng chú ý có tuyến từ UBND xã Thạch Thán sang địa bàn xã Đồng Quang Dài khoảng 1,3 km. Theo qui hoạch đây là tuyến đường từ cầu vượt TL80 trên đường Đại lộ Thăng Long qua xã Ngọc Mỹ, Thạch Thán, Đồng Quang.

Trên địa bàn xã Thạch Thán, tuyến có điểm đầu ở đường Thạch Thán đoạn gần UBND xã này. Tuyến đi qua sát ngã tư đường Phủ Quốc gần trường mầm non Thạch Thán và kết thúc ở đoạn cánh đồng giáp ranh với xã Đồng Quang.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường từ UBND xã Thạch Thán sang xã Đồng Quang. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 3.

Theo qui hoạch đây là tuyến đường từ cầu vượt TL80 trên đường Đại lộ Thăng Long qua xã Ngọc Mỹ, Thạch Thán, Đồng Quang. Đoạn màu xanh của tuyến thuộc địa bàn xã Ngọc Mỹ. Trên địa bàn xã Thạch Thán, tuyến có điểm đầu ở đường Thạch Thán đoạn gần UBND xã này. Tuyến đi qua sát ngã tư đường Phủ Quốc gần trường mầm non Thạch Thán.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến đường này kết thúc ở đoạn cánh đồng giáp ranh với xã Đồng Quang.

2. Tuyến đường từ Phủ Quốc qua trạm biến áp 500Kv

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Thạch Thán đáng chú ý có tuyến đường từ Phủ Quốc qua khu vực trạm biến áp 500Kv và hướng sang xã Đồng Quang dài khoảng 1 km. Tuyến có điểm đầu ở đoạn bên hông nhà thờ Thạch Thán, tuyến giao với đường Phủ Quốc đoạn dần nút giao với đường Bắc Nam. Đoạn từ Phủ Quốc Trung tâm văn hóa thể thao huyện Quốc Oai đã thi công. Từ đây, tuyến đi qua bên hông trạm biến áp 500Kv và sang xã Đồng Quang, tuyến đường này cũng đi qua bên hông UBND xã này.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường từ Phủ Quốc qua trạm biến áp 500Kv. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 6.

Trên địa bàn xã Thạch Thán, tuyến có điểm đầu ở phía sau Nhà thờ Thạch Thán. Đoạn qua Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Quốc Oai đã thi công.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 7.

Trên địa bàn xã Thạch Thán, tuyến kết thúc ở gần Trạm biến áp 500Kv.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến đường này theo qui hoạch đi dọc theo kênh dẫn nước sang xã Đồng Quang và cũng đi qua khu vực UBND xã này,

3. Đường nối tuyến ở mục 2 với TL412B

 Đường sẽ mở theo qui hoạch xã Thạch Thán đáng chú ý có tuyến nối đường ở mục 2 với TL412B dài khoảng 1,5 km. Tuyến có điểm đầu ở đường tại mục 2 cách nút giao với đường Phủ Quốc khoảng 500 m. Tuyến cắt đường ở mục 1 ở vị trí cách đường Phủ Quốc khoảng 420 m. Tuyến đường này kết thúc ở đường TL412B đoạn cách đường Phủ Quốc khoảng 720 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 9.

Sơ đồ đường nối tuyến ở mục 2 với TL412B. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 10.

Tuyến có điểm đầu ở đường tại mục 2 cách nút giao với đường Phủ Quốc khoảng 500 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 11.

Tuyến cắt đường ở mục 1 ở vị trí cách đường Phủ Quốc khoảng 420 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến đường này kết thúc ở đường TL412B đoạn cách đường Phủ Quốc khoảng 720 m.