Lợi nhuận 2021 của Victory Capital giảm 45% sau khi điều chỉnh báo cáo tài chính

Sau khi Victory Capital điều chỉnh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 14% và 45% so với báo cáo cũ, đạt gần 83 tỷ đồng và 15 tỷ đồng.

CTCP Victory Capital (mã chứng khoán: PTL) vừa công bố ý kiến cổ đông đồng ý thông qua việc thu hồi báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán phát hành ngày 31/3 và phát hành bản báo cáo tài chính mới ngày 26/4.

Theo bản báo cáo mới, toàn bộ ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đã được loại bỏ so với bản trước đó. Trước đó, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4, công ty đã thông qua tờ trình về việc tạm thời không thông qua báo cáo tài chính năm 2021. 

HĐQT công ty sau đó đã ra nghị quyết rà soát lại ý kiến ngoại trừ trong bản báo cáo tài chính này và phối hợp với đơn vị kiểm toán, cung cấp bổ sung chứng từ có liên quan để thực hiện điều chỉnh và loại bỏ toàn bộ ý kiến ngoại trừ.

Sau điều chỉnh, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty cũng giảm lần lượt 14% và 45% so với báo cáo cũ, đạt gần 83,3 tỷ đồng và 15,4 tỷ đồng. Giá trị này tương đương tăng lần lượt 66% và 516% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, quy mô tổng tài sản của công ty cũng thu hẹp 24% so với báo cáo cũ, chủ yếu do giảm tại các khoản phải thu ngắn hạn. 

Động thái rà soát lại và điều chỉnh báo cáo tài chính của Victory Capital diễn ra sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) có tin vắn về việc sẽ hủy niêm yết bắt buộc đối với doanh nghiệp hồi đầu tháng 4. 

Nguyên nhân mà HOSE đưa ra là nếu báo cáo tài chính kiểm toán trong ba năm liên tiếp (2019 - 2021) đều có ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán, Victory Capital sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

chọn
Hình ảnh cầu vượt sông Đạm Thủy ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đang xây dựng
Cầu vượt sông Đạm Thủy nối xã Thủy An và phường Hồng Phong thuộc thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đang triển khai xây dựng.