An Gia muốn huy động 10 triệu USD vốn ngoại

HĐQT An Gia vừa thông qua việc vay ngắn hạn 10 triệu USD tại SCSB - OBB. Bên cạnh đó, HĐQT công ty còn thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Vietinbank với hạn mức không vượt quá 290 tỷ đồng để đảm bảo cho khoản vay trên.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư và Phát Triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) vừa thông qua việc vay ngắn hạn 10 triệu USD tại The Shanghai Comercial & Savings Bank, Ltd. – Offshore Banking Branch (SCSB - OBB).

Để bảo lãnh cho khoản vay trên, HĐQT An Gia đã thông qua việc nhận cấp tín dụng điều chỉnh tại Vietinbank với hạn mức không vượt quá 290 tỷ đồng. Trong đó tại chi nhánh Vietinbank 1, hạn mức không vượt quá 240 tỷ đồng, hình thức cấp là bằng thư tín dụng với thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hành.

Khoản vay được đảm bảo đầy đủ bằng tài sản thanh khoản cao và/hoặc bất động sản đủ điều kiện đảm bảo theo quy định của Vietinbank 1 và phù hợp với pháp luật hiện hành thuộc sở hữu của công ty, ông Nguyễn Văn Giáo, CTCP Đầu tư Bất động sản Lê Gia và/hoặc các bên khác (nếu có).

Tại chi nhánh Vietinbank 11, hạn mức nhận tín dụng sẽ là 50 tỷ đồng, đã được phê duyệt và thực hiện theo quy định của HĐQT công ty ngày 15/7/2022.

Ngoài ra, HĐQT An Gia còn thông qua việc ký kết và thực hiện hợp tác kinh doanh với các đối tác có sử dụng vốn vay của SCSB - OBB.

Trước đó, hồi cuối tháng 11/2022, HĐQT An Gia cũng chấp thuận việc công ty vay khoản vay ngắn hạn có giá trị 10 triệu USD từ SCSB – OBB và vay 10 triệu USD từ Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. – Chi nhánh Đồng Nai (SCSB - Đồng Nai) để phát hành thư tín dụng dự phòng cho An Gia nhằm đảm bảo cho khoản tín dụng tại SCSB – OBB nói trên.

Bên cạnh đó, An Gia cũng tăng giá trị tối đa khoản vay từ Hatra PTE Limited lên 18 triệu USD, thay vì 15 triệu USD như kế hoạch cũ.

Nói thêm về tình hình kinh doanh của công ty, năm 2022, An Gia ghi nhận doanh thu thuần 6.189 tỷ đồng, tăng 242% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 96,6 tỷ đồng và 19 tỷ đồng, giảm 77% và 95%. 

Trước đó, An Gia đã đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 500 tỷ đồng, như vậy công ty đã thực hiện lần lượt 112,5% và 3,8% mục tiêu. 

Dư nợ tài chính tại thời điểm cuối năm 2022 đạt 1.534 tỷ đồng, giảm 38% so với đầu năm, chủ yếu do giảm nợ trái phiếu và tất toán khoản vay dài hạn từ Hatra Pte. Ltd..

chọn