An Gia lãi mỏng trong quý I, hơn 70% nợ vay là trái phiếu

Mặc dù doanh thu quý I tăng 64% so với cùng kỳ lên 563 tỷ đồng, song An Gia báo lãi sau thuế chỉ 3 tỷ đồng do giá vốn hàng bán cùng chi phí tài chính tăng cao.

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 ghi nhận doanh thu thuần 563 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ bán và cho thuê căn hộ dài hạn là 538 tỷ đồng, chiếm 96% tổng doanh thu thuần.

Giá vốn hàng bán tăng 105% so với cùng kỳ kéo biên lợi nhuận gộp giảm, do đó công ty ghi nhận lợi nhuận gộp còn 121 tỷ đồng.     

(Tổng hợp: Trương Nhi)

Trong quý I, doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty đạt 73 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ giá trị này là 31 tỷ đồng. Chiếm phần lớn cơ cấu doanh thu tài chính là lãi từ tiền gửi, cho vay 69 tỷ đồng. Bên cạnh đó, An Gia cũng phát sinh thêm thu nhập liên quan hợp đồng BCC.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của An Gia tăng 12%, đạt 29 tỷ đồng. Tuy nhiên do phải khấu trừ và tạm trích 1% thuế thu nhập doanh nghiệp là 25,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của An Gia giảm 57% so với cùng kỳ năm 2021 còn 3 tỷ đồng. Giá trị này tương đương thực hiện được 10% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Tính tới thời điểm cuối quý I/2022, tổng tài sản của An Gia là 14.491 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2021. 

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn của An Gia đạt 4.173 tỷ đồng, tăng 34%, trong đó, khoản phải thu về cho vay ngắn hạn là 2.323 tỷ đồng, tăng 36%, bao gồm các khoản phải thu từ Nhà An Gia (1.853 tỷ đồng), CTCP Bất động sản Gia Linh (469 tỷ đồng), CTCP Quản lý và Phát triển Lộc Phát (436 tỷ đồng),... 

Giá trị tồn kho của công ty ghi nhận 6.669 tỷ đồng, giảm 1% so với cuối năm 2021, chiếm chủ yếu là tồn kho tại các bất động sản dở dang. Trong đó, dự án The Sóng ghi nhận giá trị tồn kho lớn nhất là 3.246 tỷ đồng, tiếp theo là dự án Westgate và dự án The Standard lần lượt là 1.653 và 1.093 tỷ đồng.

 (nguồn: BCTC quý I An Gia)

Bên cạnh đó, tổng nợ vay tài chính tại thời điểm cuối quý I là 2.880 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm và gần bằng với vốn chủ sở hữu doanh nghiệp (2.886 tỷ đồng). Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 2.174 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2021, nợ dài hạn là 706 tỷ đồng, giảm 37%. Chiếm 71% trong tổng nợ tài chính là nợ từ trái phiếu 2.039 tỷ đồng.

chọn
Bất động sản tuần qua (16/6 - 22/6): Sắp khởi công VSIP Hà Tĩnh, nhà Coteccons tiến vào Long An
Chính thức trình Quốc hội cho thi hành sớm 3 luật về BĐS, sắp sửa gói tín dụng 120.000 tỷ, Mặt trời Hà Nam trúng dự án ở Hòa Bình... là những thông tin thị trường và dự án nổi bật tuần qua.