Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Xã Vạn Bình là một xã đồng bằng, nằm cách trung tâm huyện Vạn Ninh khoảng 3 km về phía bắc. Tính đến năm 2018, dân số xã có 2.220 hộ với 8.103 khẩu. Tổng diện tích đất tự nhiên của Vạn Bình là 5.515,15 ha. Địa bàn xã được chia làm 8 thôn,phía tây của xã tiếp giáp hoàn toàn với dãy Trường Sơn.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

  Xã Vạn Bình trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Bình có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 7/1. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Bình căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa:

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Bình theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

    Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Bình theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Bình TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính