Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Xã Vạn Long nằm ở phía bắc của thị trấn Vạn Giã, cách trung tâm huyện Vạn Ninh khoảng 13 km. Về ranh giới hành chính, phía bắc của xã Vạn Long giáp với xã Vạn Phước, phía đông giáp với biển, phía tây và phía nam giáp xã Vạn Khánh.

Diện tích tự nhiên của xã là 3.019,72 ha, với 4 thôn gồm thôn Long Hòa, thôn Lộc Thọ, thôn Hải Triều và thôn Ninh Thọ. Vạn Long là một xã đông dân đứng thứ 5 trong toàn huyện Vạn Ninh, cụ thể tính đến năm 2018 xã có 2.427 hộ và 10.493 nhân khẩu.

  Xã Vạn Long trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Long có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 7/1.

 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Long căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa:

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Long theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Long theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Long TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính