Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Vạn Lương là một xã miền biển giáp núi của huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nằm ở phía nam thị trấn Vạn Giã. Xã Vạn Lương có vị trí địa lý như sau, phía bắc giáp xã Vạn Phú và thị trấn Vạn Giả; phía nam giáp xã Vạn Hưng; phía đông giáp biển; phía tây giáp xã Xuân Sơn và tỉnh Phú Yên.

Diện tích tự nhiên toàn xã Vạn Lương là 6.136,96 ha, với 5 thôn, đó là thôn Mỹ Đồng, Hiền Lương, Quảng Phước, Tân Đức Đông và Tân Đức Tây.

  Xã Vạn Lương trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Lương có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 7/1.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Lương căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa:

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Lương theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

   Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Lương theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Lương TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính