Chi phí hoa hồng tăng cao kéo lợi nhuận An Gia trượt dốc trong 6 tháng đầu năm

Theo BCTC của An Gia, mặc dù doanh thu tăng khủng trong quý II, song, chi phí hoa hồng môi giới tăng cao khiến lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm cuối quý II, nợ trái phiếu đang

Theo báo cáo tài chính của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG), quý II/2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần 2.709 tỷ đồng, tăng vọt so với con số 260 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, đa phần đến từ doanh thu từ bán và cho thuê căn hộ dài hạn. 

Song, doanh thu tài chính giảm, chi phí hoa hồng môi giới tăng cao cùng với ghi nhận khoản lỗ từ công ty liên doanh, liên kết, An Gia báo lãi 170 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 3.272 tỷ đồng, tăng 443%. Lợi nhuận sau thuế đạt 174 tỷ đồng, lãi ròng đạt 121 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 38% so với cùng kỳ.

Kế hoạch kinh doanh năm nay của An Gia là doanh thu thuần 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 500 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, công ty đã thực hiện được 59% và 24% chỉ tiêu đề ra.

 KQKD 6 tháng đầu năm của An Gia. (Nguồn: Hiền Minh tổng hợp).

Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của công ty đạt gần 12.622 tỷ đồng, tăng khoảng 57 tỷ đồng so với đầu năm, tăng mạnh nhất là khoản tiền mặt, tăng gấp 2,4 lần lên 1.779 tỷ đồng, chiếm gần 80% trong số đó là tiền gửi ngân hàng hơn 1.398 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần đầu năm. 

Bên cạnh đó, các khoản phải thu trong ngắn hạn và dài hạn của An Gia là 4.746 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm, bao gồm các khoản phải thu về cho vay 2.855 tỷ đồng đối với các bên như Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Vĩnh Nguyên, Nhà An gia, CTCP Quản lý và Phát triển Hoàng Bách,...

Công ty cũng có khoản phải thu dài hạn là vốn đầu tư vào hợp đồng hợp tác kinh doanh gần 420 tỷ đồng. 

Mặt khác, khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là hàng tồn kho 5.050 tỷ đồng, giảm 25%, ghi nhận chủ yếu tại các dự án The Sóng (1.917 tỷ đồng), dự án Westgate (1.888 tỷ đồng),...

 Tồn kho tại các dự án BĐS của An Gia. (Nguồn: An Gia). 

Tại thời điểm cuối quý II, tổng nợ tài chính của An Gia là 2.321 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, chiếm gần 60% tổng nợ tài chính của công ty là nợ trái phiếu 1.370 tỷ đồng, giảm 21%. 

Tag:
chọn
Giá đất các khu vực mang tính đầu cơ cao như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh có thể sẽ sụt giảm đáng kể
Theo VNDirect, các khu vực sốt đất trong hai năm qua mang tính đầu cơ cao như Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh sẽ có sự sụt giảm đáng kể, trong bối cảnh tín dụng vào bất động sản đầu cơ , quản lý đất đai tại các khu vực sốt đấtđược giám sát chặt chẽ và gia tăng rủi ro vượt khả năng trả nợ vay.