Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong sai phạm hàng loạt của Công ty Bách Đạt An

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Thanh tra tỉnh làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể, tổ chức, báo cáo để xử lí theo qui định pháp luật.

Ngày 16/8, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông báo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2019.

Ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xử phạt hành chính về các sai phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản đối với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bách Đạt (nay là Công ty CP Bách Đạt An) làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thanh tra tỉnh làm rõ trách nhiệm của Sở TN&MT, Sở Xây dựng, UBND thị xã Điện Bàn và Ban Quản lí phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (hiện đã giải thể) và các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lí trách nhiệm theo qui định của pháp luật.

bach dat quang nam

Một dự án của Công ty CP Bách Đạt An kết luận Thanh tra có sai phạm. (Ảnh: Văn Luận).

Trước đó, ngày 16/7, tỉnh Quảng Nam công bố kết luận số 06 do Chánh Thanh tra – Trần Minh Thái kí về kết quả thanh tra việc thực hiện các dự án đầu tư do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo kết luận thanh tra, Công ty CP Bách Đạt An được chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư 16 dự án. Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra 14 dự án, trong đó có 2 dự án khai thác quỹ đất để thanh toán chi phí đầu tư xây dựng dự án đường nối ĐT 603A với tuyến ĐT 607 qua thị xã Điện Bàn theo hình thức hợp đồng BT, gồm dự án Sentosa Riverside và khu dân cư An Cư 1.

Qua thanh tra, trong 14 dự án chỉ có 3 dự án có báo cáo đánh giá tác động môi trường và không có dự án nào cam kết bảo vệ môi trường.

Công ty chưa thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản theo luật xây dựng, 14 dự án đầu tư chỉ có 5 dự án có lập dự án đầu tư và bản vẽ thi công. Tất cả 14 dự án đều không có giấy phép xây dựng.

5 dự án là khu đô thị Sentosa Riverside, khu đô thị An Cư 1, khu đô thị 7B, khu đô thị An Phú Quý và khu dân cư chợ Điện Dương có quyết định thu hồi, các dự án còn lại đều không có.

Công ty CP Bách Đạt An chưa thực hiện đầy đủ và đúng trình tự, thủ tục các hồ sơ pháp lí theo quy định của pháp luật về đầu tư dự án, về đất đai, về quản lí dự án đầu tư xây dựng cơ bản, về bảo vệ môi trường, về chuyển nhượng quyền sử dụng đất...

chọn