Cổ phiếu OGC của Ocean Group vào diện cảnh báo kể từ ngày 28/6

HOSE vừa có quyết định chuyển cổ phiếu OGC của Ocean Group từ diện kiểm soát vào diện cảnh báo do âm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 sau khi công ty công bố BCTC kiểm toán 2021.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc chuyển cổ phiếu OGC của CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 28/6.

Theo HOSE, nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 của Ocean Group là -2.726,4 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định.

Bên cạnh đó, cổ phiếu OGC vẫn thuộc diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch do công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. 

Trước đó, vào đầu tháng 6, HOSE đã có thông báo về việc chuyển cổ phiếu OGC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch phiên chiều ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận. 

Ngày 16/6, công ty đã có văn bản gửi HOSE đề nghị đưa mã OGC ra khỏi diện hạn chế giao dịch trong thời gian sớm nhất do đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và đã có giải trình nguyên nhân cho việc chậm nộp để rà soát và kiểm toán lại nhằm đưa ra các số liệu và ý kiến kiểm toán phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của công ty.

Theo bản báo cáo tài chính năm 2021 mới đã kiểm toán, công ty báo lỗ sau thuế 280 tỷ đồng trong khi trước đó báo lãi 105 tỷ đồng, chủ yếu là do giá vốn hàng bán tăng khoảng 102 tỷ đồng do công ty con, CTCP One Capital Hospitality (OCH) trích lập dự phòng tổn thất hàng tồn kho đối với dự án Sài Gòn Airport.

Ngoài ra, các cổ đông công ty cũng chấp thuận việc công ty đã đưa ra theo dõi ngoại bảng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng 100% với tổng số tiền trên 2.553 tỷ đồng trên báo cáo tài chính năm 2021 mới. 

Theo Ocean Group, các khoản nợ phải thu khó đòi của công ty và các công ty con đã tồn tại từ năm 2014 đến nay, có liên quan đến thời kỳ của các lãnh đạo cũ với tính pháp lý phức tạp và hầu hết không có tài sản đảm bảo, khó có khả năng thu hồi. Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp thu hồi nhưng không hiệu quả. 

chọn
Ecopark làm khu đô thị du lịch 10.000 tỷ ở Hà Tĩnh
Tập đoàn Ecopark dự kiến đầu tư Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với diện tích 154 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng.