Ocean Group chưa đánh giá được hết các khoản công nợ, lượng tiền mặt và tài sản thực tế rất lớn

Ocean Group vừa có giải trình và nêu biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo, đưa vào diện kiểm soát do chậm nộp BCTC năm 2021. Một trong những nguyên nhân công ty đưa ra liên quan đến các khoản công nợ chưa dủ cơ sở đánh giá và giá trị của các tài sản thực tế, tiền mặt đang rất lớn.

Ngày 25/5, CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã chứng khoán: OGC) vừa thông báo giải trình và biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo và đưa vào diện kiểm soát, do chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Cụ thể, theo Ocean Group, công ty chậm nộp BCTC năm 2021 thứ nhất là do có giá trị các tài sản thực tế là rất lớn, lượng tiền mặt dự trữ nhiều. Bên cạnh đó, công ty có các khoản phải trả không lớn và các khoản vay nợ mới hầu như không phát sinh, các khoản phải thu đã được đánh giá và trích lập dự phòng một cách thận trọng là nguyên nhân dẫn đến các khoản lỗ lũy kế trong các năm trước.

Tuy nhiên, báo cáo vẫn còn một số khoản công nợ chưa đủ cơ sở đánh giá trích lập dự phòng như ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC kiểm toán năm 2020.

Vì nguyên nhân trên, ĐHCĐ niên năm 2022 của công ty vào ngày 29/4, 100% các cổ đông dự họp đã không thông qua BCTC tự lập năm 2021 và thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán để rà soát và kiểm toán lại BCTC năm 2021, nhằm đưa ra các số liệu và ý kiến kiểm toán phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của công ty.

Doanh nghiệp chậm công bố thông tin BCTC năm 2021 do các thủ tục liên quan đến chọn đơn vị kiểm toán, rà soát và kiểm toán lại sẽ cần một thời gian để thực hiện. 

Hiện nay, Ocean Group đang thực hiện các công việc có liên quan theo phê duyệt của ĐHCĐ thường niên năm 2022 bao gồm việc rà soát, kiểm toán lại các số liệu, thực hiện trích lập dự phòng bổ sung các khoản công nợ và thực hiện các thủ tục bán các khoản nợ xấu để các cổ đông phê duyệt tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 với thời gian hoàn thành là trong quý III/2022.

Công ty cũng khẳng định, doanh nghiệp cùng với các công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngành nghề đều là các công ty tốt. Doanh nghiệp đang nỗ lực để cung cấp tới các cổ đông và các nhà đầu tư bản BCTC năm 2021 phản ánh một cách trung thực, hợp lý và khắc phục ý kiến kiểm toán ngoại trừ các năm trước. 

Ngày 24/5, HNX đã có quyết định chuyển cổ phiếu OGC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 31/5 với lý do công ty chậm nộp BCTC đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Được biết trước đó, vào ngày 12/5 HNX đã đưa ra thông báo về việc đưa cổ phiếu OGC vào diện cảnh báo do chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2021, và giữ nguyên diện kiểm soát do BCTC kiểm toán năm 2019 và 2020 có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 102 tỷ đồng, tăng hơn 500 triệu đồng so với quý I năm ngoái. Và lỗ sau thuế 38 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 26 tỷ đồng. 

chọn
Cận cảnh khu công nghiệp - đô thị 1.000 ha đang triển khai gần hai cao tốc ở Bắc Ninh
KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh nằm ven cao tốc Nội Bài - Hạ Long và gần đường Vành đai 4 vùng Thủ đô theo quy hoạch.