Cổ phiếu của Ocean Group vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính

Ngày 9/6 tới đây, HOSE sẽ chính thức đưa cổ phiếu OGC của Ocean Group vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Theo doanh nghiệp, việc chậm nộp này đã được các cổ đông công ty chấp thuận.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM vừa có thông báo về việc chuyển cổ phiếu OGC của CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 9/6 tới đây. Theo đó, cổ phiếu OGC chỉ được giao dịch phiên chiều ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Đồng thời, HOSE cũng giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC do báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và 2020 có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán. 

Lý do mà HOSE đưa ra là do Ocean Group đã chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Giải trình về việc chậm nộp này, Ocean Group cho biết, công ty có giá trị các tài sản thực tế lớn, lượng tiền mặt dự trữ nhiều, các khoản phải trả không lớn và các khoản vay nợ mới hầu như không phát sinh, các khoản phải thu đã được đánh giá và trích lập dự phòng một cách thận trọng là nguyên nhân dẫn đến các khoản lỗ lũy kế trong các năm trước.

Tuy nhiên, báo cáo vẫn còn một số khoản công nợ chưa đủ cơ sở đánh giá trích lập dự phòng như ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Do đó, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4 vừa qua, các cổ đông đã nhất trí không thông qua báo cáo tài chính tự lập năm 2021 và thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán để rà soát và kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2021 nhằm đưa ra các số liệu và ý kiến kiểm toán phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của công ty.

Theo Ocean Group, quyết định này đã thể hiện sự chấp thuận của các cổ đông công ty về việc chậm công bố thông tin trên do các thủ tục liên quan đến chọn đơn vị kiểm toán, rà soát và kiểm toán lại sẽ cần một thời gian để thực hiện. Hiện, công ty cho biết đang thực hiện rà soát, kiểm toán lại các số liệu, thực hiện trích lập dự phòng bổ sung các khoản công nợ và thực hiện các thủ tục bán các khoản nợ xấu, thời gian hoàn thành trong quý III/2022. 

Liên quan đến việc bán các khoản nợ xấu được nhắc đến, theo kế hoạch, Ocean Group sẽ thực hiện đấu giá 7 khoản nợ xấu với tổng dư nợ gốc hơn 1.072 tỷ đồng vào sáng ngày 4/6 tại văn phòng đại diện OGC, tiền cọc tham gia chào giá/đấu giá là ba tỷ đồng. Giá khởi điểm của cả 7 khoản này đều bằng 1/10 so với dư nợ gốc mỗi khoản.

Không chỉ Ocean Group, cùng ngày 4/6, công ty con là CTCP Đầu tư Đại Dương Thăng Long (OTL) cũng sẽ tổ chức mở chào giá/đấu giá khoản nợ xấu phải thu của OTL với CTCP Đầu tư Xây dựng Sông Đà (SDCON) với số dư nợ gốc hơn 640 tỷ đồng, giá khởi điểm là 20 tỷ đồng, khoảng 3% dư nợ gốc. Tiền đặt cọc tham gia chào giá/đấu giá là 5 tỷ đồng.

chọn
'Nút thắt' chưa thể gỡ trên đoạn Vành đai 2,5 nối những khu đô thị tỷ USD ở Tây Hồ và Bắc Từ Liêm
Đoạn vành đai 2,5 kết nối từ khu đô thị Ciputra đến các khu đô thị Ngoại giao đoàn và Tây Hồ Tây đang triển khai xây dựng nhưng vướng mặt bằng.