Đà Nẵng chưa thu hồi đất vàng chậm triển khai 10 năm để làm quảng trường

Khu đất số 84 Hùng Vương (quận Hải Châu) nằm ở vị trí đắc địa, Đà Nẵng giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án nhưng chậm triển khai. Dù đã có qui hoạch làm Khu vườn dạo phía Đông nhà hát Trưng Vương nhưng chưa thể thu hồi.

Khu đất vàng bỏ hoang qui hoạch làm quảng trường, bãi đỗ xe

Ngày 10/9/2018, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kí Quyết định số 3963/QĐ-UBND về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết 1/500 khu vườn dạo phía Đông nhà hát Trưng Vương.

Theo qui hoạch, khu vườn dạo phía đông Nhà hát Trưng Vương có diện tích qui hoạch sử dụng đất là 11.170m2, được quy hoạch thành công viên công cộng với các hạng mục như: quảng trường, sân chơi, cây xanh, thảm cỏ, đường dạo, công trình phục vụ, bãi đỗ xe ngoài trời.

IMG_1019

Khu đất số 84 Hùng Vương (quận Hải Châu) chưa thể thu hồi. (Ảnh: Văn Luận).

UBND thành phố giao Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị có trách nhiệm phối hợp với Viện Qui hoạch xây dựng (Sở Xây dựng) hoàn thiện qui hoạch hạ tầng kĩ thuật và các thành phần hồ sơ còn lại của đồ án quy hoạch chi tiết đô thị theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, gửi Sở Xây dựng xem xét, phê duyệt trước khi triển khai các thủ tục liên quan tiếp theo.

UBND thành phố cũng giao UBND quận Hải Châu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai qui hoạch được duyệt theo quy định.

Sở Xây dựng và UBND quận Hải Châu quản lí qui hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao. Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy hoạch được duyệt, tham mưu UBND thành phố về qui trình và các thủ tục về đất đai theo đúng qui định...

Thế nhưng, trong báo cáo số 170/BC-UBND ngày 2/7/2019 do ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng kí, cho biết: 

Theo công bố, dự án Viễn Đông số 84 Hùng Vương, quận Hải Châu có diện tích 11.170 m2. Đây là dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Chuyển giao công nghệ Viễn Đông làm chủ đầu tư từ năm 2008. Hơn 10 năm qua, cử tri Đà Nẵng rất bức xúc việc khu đất vàng này giao cho doanh nghiệp nhưng không triển khai xây dựng.

Ban Cán sự Đảng UBND thành phố có Công văn số 73-CV/BCSĐ ngày 19/3/2019 báo cáo xin ý kiến của Thường trực Thành ủy về việc triển khai dự án. Cụ thể, phương án 1, giữ nguyên qui hoạch "Khu vườn dạo phía Đông nhà hát Trưng Vương" đã được UBND thành phố phê duyệt và thu hồi dự án Viễn Đông.

Phương án 2 là không thu hồi, tiếp tục triển khai thực hiện dự án Viễn Đông và hủy bỏ qui hoạch "Khu vườn dạo phía Đông nhà hát Trưng Vương" đã được UBND thành phố phê duyệt.

Thực hiện nội dung Thông báo số 331-TB/TU, UBND TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục làm việc với nhà đầu tư để đôn đốc triển khai dự án.

Cách dự án Viễn Đông khoảng 200m về phía Tây là khu vực dự án Vũ Châu Long diện tích 0,78ha. UBND TP Đà Nẵng có Quyết định việc làm Khu vườn dạo phía Tây nhà hát Trưng Vương tại đây. 

IMG_1929

Khu vực dự án Vũ Châu Long diện tích 0,78ha. UBND TP Đà Nẵng có Quyết định việc làm Khu vườn dạo phía Tây nhà hát Trưng Vương. (Ảnh: Văn Luận).

UBND thành phố phê duyệt qui hoạch tại Quyết định số 3962/QĐ-UBND ngày 10/9/2018, qui hoạch bãi đỗ xe 4 tầng ngầm kết hợp công viên phục vụ công cộng. Dự án đã được đưa vào danh mục thu hồi đất, đã ban hành thông báo thu hồi đất.

Ban Quản lí Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng và phát triển đô thị đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

chọn
Đèo Cả lấn sân bất động sản, bắt tay 4 doanh nghiệp làm khu đô thị gần 7.400 tỷ đồng ở TP Bắc Giang
Dự kiến từ tháng 9/2024, liên danh REQ - Thành Lợi - Lan Hạ - Đèo Cả - Tân Thành sẽ bắt đầu thi công các hạng mục tại Khu đô thị phía Tây Nam TP Bắc Giang. Theo chủ trương được phê duyệt, tổng mức đầu tư của dự án này là 7.387 tỷ đồng.