Đất có quy hoạch ở tỉnh Bình Dương

Các khu đất có quy hoạch ở tỉnh Bình Dương theo bản đồ sử dụng đất.

Tỉnh Bình Dương thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với diện tích 2694,4 km2, xếp thứ 4 trong vùng Đông Nam Bộ.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Bình Dương mới nhất

Vị trí địa lý của tỉnh Bình Dương như sau: Phía bắc giáp tỉnh Bình Phước; phía tây giáp tỉnh Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh; phía nam giáp Thành phố Hồ Chí Minh; phía đông giáp tỉnh Đồng Nai.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở tỉnh Bình Dương là khu đất dài khoảng 900 m ven sông Thị Tính. Vị trí cụ thể của khu đất này như sau: Phía tây giáp đường 748 (đoạn gần Thiên Long Tự); phía bắc giáp đường DT7A (đoạn gần doanh nghiệp tư nhân Đại Thiên Phú). Khu đất này được quy hoạch là đất ở nông thôn.

Dưới đây là một số khu đất có quy hoạch ở tỉnh Bình Dương thể hiện bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Đất có quy hoạch ở tỉnh Bình Dương - Ảnh 1.

Tỉnh Bình Dương thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở tỉnh Bình Dương - Ảnh 2.

Trong đường tròn màu đỏ là khu đất có quy hoạch là đất ở nông thôn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh Bình Dương.

Đất có quy hoạch ở tỉnh Bình Dương - Ảnh 3.

Kí hiệu các loại đất.

Đất có quy hoạch ở tỉnh Bình Dương - Ảnh 4.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở tỉnh Bình Dương trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở tỉnh Bình Dương TẠI ĐÂY.