Đất dính quy hoạch ở quận Long Biên, Hà Nội

Các khu đất dính quy hoạch ở quận Long Biên theo bản đồ sử dụng đất.

Xem ngay: Đất dính quy hoạch ở Hà Nội

Quận Long Biên có diện tích 60,38 km², gồm 14 phường: Bồ Đề, Cự Khối, Đức Giang, Gia Thụy, Giang Biên, Long Biên, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Sài Đồng, Thạch Bàn, Thượng Thanh, Việt Hưng.

Địa bàn quận Long Biên có nhiều khu đất dính quy hoạch. Đất dính quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất dính quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn quận Long Biên được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của TP Hà Nội. Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung hoặc đường kẻ màu xanh là một số những khu đất dính quy hoạch ở quận Long Biên:

Đất dính quy hoạch ở quận Long Biên, Hà Nội - Ảnh 1.

Một số khu đất dính quy hoạch thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Long Biên.

Đất dính quy hoạch ở quận Long Biên, Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT DÍNH QUY HOẠCH Ở QUẬN LONG BIÊN thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).