Đất Xanh đang giải thể nhiều công ty con, lượng nhân viên đã giảm hơn 60% so với thời đông nhất

Với tình hình khó khăn của thị trường năm qua, Đất Xanh đã tiếp tục cắt giảm nhân sự và đang giải thể nhiều công ty con.

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2023.

Theo báo cáo, tại thời điểm ngày 31/12/2023, tập đoàn này có 84 công ty con, giảm một đơn vị so với năm 2022. Các công ty con của Đất Xanh chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, môi giới bất động sản (BĐS). Một số ít đơn vị hoạt động trong mảng nông nghiệp, xây dựng, quảng cáo...

Trong số 84 công ty con này, Đất Xanh đang làm thủ tục giải thể đối với 8 đơn vị hoạt động về lĩnh vực BĐS, bao gồm: BĐS Miền Đông, Kinh doanh BĐS Đông Nam Bộ, Đất Xanh Finance, Sapphire Tower, Emerald Tower, Ruby Tower, Diamond Tower và Kinh doanh BĐS Bình Phước.

Về người lao động, trong năm 2023, Đất Xanh đã cắt giảm thêm 1.305 nhân viên, từ 3.773 cuối năm 2022 xuống còn 2.468 cuối năm 2023.

Theo tìm hiểu, so với thời điểm đông nhân sự nhất vào năm 2021 (6.433 người), lượng nhân sự của Đất Xanh đã giảm hơn 61%, tương đương 3.965 người.

Việc cắt giảm nhân sự trong bối cảnh thị trường khó đã góp phần giúp Đất Xanh tiết kiệm được một khoản chi phí lớn.

Cụ thể, chi phí lương năm qua của tập đoàn này là 316,8 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí cho bán hàng và lương theo chi phí quản lý doanh nghiệp. Con số này giảm khoảng 64% so với năm 2022 (879.5 tỷ đồng).

Cùng với việc cắt giảm nhân sự, doanh thu mảng môi giới bất động sản của Đất Xanh đã liên tiếp giảm từ năm 2021 đến nay. Năm 2023 vừa qua, mảng này chỉ đem lại cho Đất Xanh 601,5 tỷ đồng. Trong khi hai năm trước đó, dù giảm nhưng vẫn duy trì mức trên 2.000 tỷ đồng.

  Kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023 của Đất Xanh. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC). 

Nói thêm về kết quả kinh doanh của Đất Xanh, tập đoàn này đã đạt gần 98% mục tiêu lợi nhuận năm. Cụ thể, lũy kế cả năm 2023, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần 3.706 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 154,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 33% và 71% so với năm 2022.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Đất Xanh đạt 28.795 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Chiếm hơn 47% trong tổng tài sản là hàng tồn kho với giá trị 14.139 tỷ đồng, phần lớn là tồn kho bất động sản dở dang (10.893 tỷ đồng, giảm 7%). Trong khi đó, tồn kho bất động sản thành phẩm của công ty tăng gần 58%, lên 2.533 tỷ đồng.

Về phần nợ, tại thời điểm 31/12/2023, tổng nợ phải trả của Đất Xanh là 14,6 nghìn tỷ đồng, giảm 9,9% so với cuối năm trước. Trong đó, 11,6 nghìn tỷ đồng là nợ ngắn hạn, 3 nghìn tỷ đồng là nợ dài hạn. Doanh nghiệp có khoản vay trái phiếu trị giá 299 tỷ đồng và khoản vay ngân hàng 1.192 tỷ đồng dài hạn đến hạn trả trong kỳ.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 1.131 tỷ đồng, từ đầu tư dương gần 550 tỷ đồng, từ hoạt động tài chính ấm hơn 61 tỷ đồng. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong năm của Đất Xanh âm gần 643 nghìn tỷ đồng. Riêng về dòng tiền từ hoạt động tài chính, năm 2023, Đất Xanh đã đi vay 3.300 tỷ đồng, chi 3.314 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (13/4 - 19/4): Sắp khởi công nhiều cao tốc ở Bình Dương và Thái Bình
Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiền khả thi cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; sắp khởi công cao tốc CT 08 đoạn qua Thái Bình và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.